Hopp til innhold

Økokrim henlegger saken mot Westerdals

Økokrim henlegger siktelsen mot Westerdals Schools of Communication. Skolen har vært mistenkt for å motta urettmessig statstilskudd.

Westerdals School of Communication

WESTERDALS: Siktelsen mot Westerdals vedrørende utdanningslinjene scenografi og event, samt tredje året av eksponeringsdesign, er nå henlagt.

Foto: Astrid Storkås

Økokrim har siden mai i fjor etterforsket en anmeldelse fra Kunnskapsdepartementet med mistanke om utbetaling av urettmessig statstilskudd til Westerdals School of Communication på 34,8 millioner kroner.

– Det har vært en grundig etterforskning av saken, og Økokrim har gjennomført en rekke avhør og gått gjennom store mengder dokumenter og korrespondanse, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim.

Henlegger

Trude Stanghelle

– Det er mange momenter man tar hensyn til når man vurderer om straff er hensiktsmessig. I akkurat denne saken har vi konkludert med at det ikke er det, sier Trude Stanghelle, i Økokrim.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Økokrim begrunner henleggelsen med bevisets stilling. De har også etter en helthetsvurdering konkludert med at foretaksstraff i denne saken ikke anses som hensiktsmessig.

– Siktelsen mot Westerdals School of Communication vedrørende utdanningslinjene scenografi og event samt tredje året av eksponeringsdesign er derfor henlagt, sier Stanghelle.

Tid, skyld og preventiv virkning

– Vi har sett på grad av skyld, hvor grov overtredelsen er og straffens preventive virkning. Vi har også sett på om Westerdals kunne ha forhindret dette med retningslinjer, og på hvor lang tid det har gått siden de straffbare forholdene ble begått, sier Stanghelle til NRK.

Så Westerdals har gjort noe galt, men blir ikke straffet for det?

– Det er riktig.

Westerdals høyskole (WOACT) inngikk tidligere i juni forlik med Kunnskapsdepartementet og betaler tilbake statsstøtte på 42 millioner kroner.

Departementet har tidligere fremmet krav på til sammen 84 millioner kroner fra skolen. Kravene har vært bestridt av skolen, men den har likevel valgt å inngå forlik.

– En stor belastning

Rektor Tine Widerøe ved Westerdals ACT

– Vi vet at Økokrim har gjort et grundig arbeid. Vi er kjempeglad for å kunne gå inn i sommeren nå med disse sakene bak oss, sier rektor Tine Widerøe.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Rektor ved WOACT, Tine Widerøe, er naturlig nok svært glad for henleggelsen.

– Det har vært en kjempestor belastning for oss å ha disse gamle sakene hengende over oss. På alle måter er dette veldig gledelige nyheter for oss, sier Widerøe.

Rektoren sier hun er mektig imponert over de ansatte ved skolen og studentene.

– Jeg synes de har taklet det ytre presset på en forbilledlig måte, samtidig som de har klart å fokusere på oppgavene sine.

Får ros av kunnskapsministeren

Røe Isaksen

Kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) roser skolen for å være konstruktive i arbeidet med å rydde opp i gamle forhold.

– Forholdene ligger tilbake i tid, og jeg mener WOACT på en konstruktiv måte har vist vilje til å rydde opp i tidligere forhold. Det har vært uenighet om kravene Kunnskapsdepartementet har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter. Nå ser vi fremover, sa statsråden til NTB 9. juni i år.