Hopp til innhold

Knusende dom mot Westerdals

Westerdals er dømt til å betale tilbake nesten 30 millioner kroner til tidligere studenter.

Westerdals School of Communication

Westerdals må betale tilbakeskolepenger til studentene.

Foto: Astrid Storkås

Oslo tingrett slo onsdag fast at skolen har overfakturert studentene sine i en årrekke, og dømte skolen til å betale 29 millioner kroner til elevene som har stevnet skolen. I tillegg må Westerdals betale saksomkostningene på over fire millioner kroner.

– Alle elevene er kjempelykkelige over å ha blitt trodd på av retten og over at det har blitt gjort en så grundig jobb med den domsavsigelsen. Dommerne har gått kjempegrundig gjennom både sakens faktum og jussen, og konkludert med at elevene har hatt rett stort sett hele tiden, sier talsmann for saksøkerne Erling Løken Andersen til NRK.

Krevde tilbake penger

Totalt har 472 studenter saksøkt sin tidligere skole, Westerdals School of Communications (WSoC), forløperen til dagens Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology.

I rettssaken som startet forrige måned krevde elevene 29 millioner tilbakebetalt fordi skolen tok for mye betalt i skolepenger i årene 2003–2012.

I tillegg krevde en gruppe studenter, som gikk på tre linjer som skolen uriktig opplyste om at var offentlig godkjent, om å få et skjønnsmessig prisavslag. Saksøkerne i denne gruppen har imidlertid ikke fått medhold av retten.

700 andre elever inngikk et forlik med skolen før sommeren i fjor.

– Nå vil vi gjennomgå dommen grundig med våre rådgivere og vurdere veien videre, skriver markeds- og kommunikasjonsdirektør Stein-Oddvar Evensen ved Høyskolen Kristiania, som eier Westerdals, i en pressemelding etter dommen.

Siktet av Økokrim

Saken om Westerdals startet høsten 2015 med Dagens Næringslivs første sak «Slik hentet skolebaronene ut 100 millioner tross utbytteforbud».

Avisen avdekket at skolens forløper hadde mottatt uberettiget statsstøtte i en tiårsperiode for flere linjer som manglet godkjenning, at skolens eiere ulovlig overførte over 100 millioner kroner fra skoler som fikk statsstøtte til morselskapet og at skolen hadde tatt over dobbelt så mye i skolepenger som loven tillater.

Økokrim siktet 10. mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men henla saken på grunn av bevisets stilling i juni i år. Kunnskapsdepartementet krevde opprinnelig 84 millioner kroner tilbakebetalt i uberettiget statsstøtte, men inngikk tidligere år et forlik med skolen om å betale tilbake 42 millioner kroner.

Departementet ville ikke kommentere dommen i dag.

Kunnskapsdepartementet har registrert saken, men er ikke kjent med innholdet i den ettersom departementet ikke er part i saken. Vi kan heller ikke vite om saken vil bli anket. Det er derfor ikke naturlig at vi kommenterer denne saken nå, opplyser departementet til NRK.