Hopp til innhold

Dette er Oslo nå: Fortsatt en delt by - men det finnes lyspunkter

Oslofolk er mest aktive og har høyest tillit til andre mennesker av alle i hele landet. Men mange unge sliter.

Oslo sentrum

Selv om de fleste i Oslo trives og har det bra, er det store forskjeller.

Foto: Nadir Alam / NRK

Selv om de fleste i Oslo trives og har det bra, er det store forskjeller.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Forverringa i psykisk helse bekymrer meg, sier Oslos helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H).

6. desember slippes en ny rapport, som lages hvert fjerde år. Og rett og slett tar for seg: hvordan har osloborgerne det?

Her er noen av hovedfunnene:

 • Bare rundt halvparten av Oslos fjerdeklassinger kan svømme
 • Nesten 1 av 5 voksne osloborgere oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse
 • Det er store forskjeller internt i Oslo, blant annet mellom bydeler, på nesten alt som måles
 • Oslofolk er mer fysisk aktive enn folk i resten av landet, og har litt bedre helse
 • Oslofolk har høyere tillit til andre enn snittet i Norge. Men de med lav utdanning og inntekt, unge voksne og folk med funksjonsnedsettelser har lavere tillit.

Unge som sliter

Mange unge i Oslo syntes hverdagene kan være tøffe.

Nesten 1 av 3 unge voksne sier de er mye ensomme. 1 av 3 studenter oppfyller kriteriene for kronisk søvnløshet. Og det er unge voksne som har størst økning i psykiske plager.

– Det er en svært alvorlig utvikling, sier Korkunc.

Neste år har byrådet bevilga mer penger til psykisk helsehjelp i bydelene, et tiltak han håper kan hjelpe.

Helsebyråd i Oslo Saliba Andreas Korkunc. Han står på et kontor, med kroppen vendt vekk fra kamera. Han har brunt hår, og står med hendene ut. Han har på seg en mørk dress og hvit skjorte. Bilde er tatt mens han er i samtale med reporter.

Helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) sier han er bekymra for at økninga i andelen som sliter psykisk er størst hos unge voksne.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Men det finnes lyspunkter også. Færre tenåringer sier de sliter psykisk. Men fortsatt gjelder det nesten hver fjerde jente.

Selv om økninga hos de unge bekymrer byråden, så er det ikke egentlig flere som sliter i Oslo enn resten av landet. Med ett unntak: andelen eldre som sliter psykisk er litt høyere her.

En delt by

Som de fleste andre rapporter om Oslo, viser også denne at hovedstaden er en delt by.

Barn av foreldre med høy inntekt, går for eksempel mye mer på ski. Men det er andre, tydeligere forskjeller:

NRK forklarer

Tallene som viser at Oslo er delt

Tallene som viser at Oslo er delt

Helse og levealder

 • Forventa levealder varierer fra 80 år i bydel Sagene til 86 år i Vestre Aker
 • Noen bydeler har en mye større andel diabetes, hjerte- og karsykdommer eller kols, og folk som får uføretrygd.
 • Folk med lav inntekt har mye høyere risiko for å slite psykisk, og to til tre ganger større sjanse for å bli utsatt for vold, overgrep eller seksuell trakassering
 • Andelen barn med bare friske tenner er høyere i vest enn i øst
Tallene som viser at Oslo er delt

Idrett og bruk av naturen

Oslofolk er mer fysisk aktive enn i resten av landet. Men:

 • Unge voksne og folk fra de ytre østlige bydelene er de som bruker fjorden og marka minst
 • I noen bydeler er deltakelsen i idrett markant lavere enn andre
 • Gutter er mer fysisk aktive og deltar mer i idrett. Mens jenter er lite aktive, og særlig i noen bydeler. Både bydel og sosial bakgrunn spiller inn.
Tallene som viser at Oslo er delt

Bolig og økonomi

 • Hver fjerde osloborger bor trangt. Det gjelder særlig innvandrere, folk med lav utdanning og de som leier. Men folk er stort sett fornøyd med bokvaliteten sin.
 • I noen bydeler bor ca. halvparten av barna trangt.
 • Andelen som har lav inntekt over tid har gått ned - men varierer mellom bydeler
 • Færre i Oslo får uføretrygd enn resten av Norge - men i noen bydeler er det flere som får enn i landet ellers
Tallene som viser at Oslo er delt

Trivsel og trygghet

 • Oslofolk har høyest tillit til andre mennesker av alle i landet! Men: unge voksne, folk med lav inntekt og utdanning og folk med nedsatt funksjonsevne har mye mindre tillit.
 • Flertallet føler seg trygge og er fornøyde med nærmiljøet, men det er store forskjeller. Truggheten er høyere i vest enn i øst.
 • Ca. halvparten er godt fornøyd med livet - men rundt en fjerdedel er ikke. Særlig misfornøyd er unge voksne og folk med lav inntekt og utdanning
Tallene som viser at Oslo er delt

Bruk av rusmidler

Flere i Oslo enn andre steder i landet bruker alkohol og andre rusmidler. Men også her er det store forskjeller:

 • 30 prosent av ungdom i vestlige bydeler har vært full 11 ganger eller mer det siste året. Mens i Groruddalen og Søndre Nordstrand gjelder det 10 prosent.
 • Tre ganger så mange personer med lav utdanning røyker som de med høy utdanning.

I helsebyrådens egen bydel, Vestre Aker, lever folk flere år lengre enn på Sagene. Generelt er folk i vestlige bydeler mer aktive og har bedre helse.

Han sier det ikke nødvendigvis er likeverdige tjenester i alle bydeler.

Vi er landets største by, men vi er jo delt inn i 15 ulike bydeler. Det er dessverre forskjeller i tilbudet du får, alt ettersom hvor du bor i byen, sier Korkunc.

– Nesten hele byrådet er fra vestkanten. Ser dere hele byen, og kan dere representere hele byens utfordringer?

Det er veldig viktig at vi ser hele byen. Og selv om jeg for eksempel er vokst opp på vestkanten, så skal jeg prioritere vest og øst like høyt, sier Korkunc.

Les også Menn på Grorud har tre ganger større risiko for å få lungekreft enn menn i Vestre Aker

Nedfrossede prøver fra pasienter med lungekreft på Radiumhospitalet i Oslo.

Høy tillit

Den nye rapporten viser at det er mange utfordringer å ta tak i i Oslo. Hovedstaden har både noen av de rikeste og noen av de fattigste i landet.

Selv om de fleste trives og føler seg trygge, er oslofolk reddere for å utsettes for vold og trusler. Særlig de som bor i øst.

Men det er også mye positivt.

Flere barn går i barnehage. Færre vokser opp i familier med dårlig råd over tid.

Og rapporten viser også at oslofolk er på landstoppen når det gjelder tillit til andre.

Det er positivt, og helt avgjørende i en krise, tror helsebyråden. Han jobba for daværende helseminister Bent Høie under koronapandemien.

– Jeg tror det er noe av det som fikk Oslos innbyggere ut av pandemien. Nettopp det høye nivået av tillit.

Les også Jobber mot gjengkriminalitet i Oslo: – Forstår ikke hvorfor politikere drar til Sverige

Innsatte ved Eidsberg fengsel.