Hopp til innhold

Ni av ti må trolig leve med kraftig flystøy

Over to hundre hus vil ligge i området med mest støy, dersom det bli en ny rullebane på Gardermoen. Men Avinor anslår at bare ti prosent av dem trenger å flytte.

oslo_stoysoner_avinor

– Det er viktig å presisere at hus som ligger i rød støysone ikke må automatisk innløses. Det er mange som kan klare seg med støyisolerende tiltak som å isolere bedre eller skifte vinduer, sier Gurli Høeg Ulverud, kommunikasjonssjef i Avinor.

Gurli Høeg ulverud i Avinor.

Gurli Høeg Ulverud, kommunikasjonssjef i Avinor

Foto: Avinor

I 2012 beregnet flyplasseieren hvor mange hus som må fraflyttes ved utbygging av en ny rullebane øst for dagens flyplass. Da kom de frem til mellom 15 og 20 hus. I dette tallet inngår også hus som fysisk står i veien for rullebanen og må rives.

Beregningene deres viser at over 200 hus vil ligge i såkalt rød støysone. Avinor mener det er avgjørende hva slags støynivå det er inne i boligene og ikke hvordan støyen er utenfor.

Støyplager og søvnforstyrrelser

Det blir for enkelt, mener Folkehelseinstituttet.

– Det er ikke mulig å skjerme seg for flystøy. Dette er områder med eneboliger og hager, og du får ikke en stille side av huset, sier seniorforsker Norun Hjertager Krog.

Ofte får de som bor i slike røde støysoner plager.

– De kan få søvnforstyrrelser og støyplager som er en type stressreaksjon. Dette er ikke bra hvis det blir kronisk over tid. Da kan de verste helsekonsekvensene bli forhøyet blodtrykk og hjerte-karlidelser, sier Krog.

Irritasjon er et vesentlig stikkord.

– Med en slik støy blir det en del akvitetsforstyrrelser. Det du gjør av vanlig akvitet, som å kommunisere, blir forstyrret. Det fører til irritasjon, utdyper forskeren.

– Handler om livskvalitet

Ullensakerordfører Tom Staahle

Ordfører i Ullensaker kommune, Tom Staahle.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Ullensaker kommune er planmyndighet for en tredje rullebane. Forholdet mellom støy og naboer er stadig et tema mellom dem og staten som utbygger.

Ordfører Tom Staahle liker ikke signalene Avinor sender, og mener de glemmer at det handler om livskvalitet. Han mener de som havner i rød sone må få tilbud om at staten kjøper boligene deres.

– Det handler om å ha det trivelige inne i huset sitt, men også å kunne bruke fasilitetene utenfor. Når du bor i rød sone, vil du være veldig støyutsatt. Det vil begrense bruken av utearealet, sier ordfører Tom Staahle.

Avinor understreker at de endelige tallene for hvor mange hus som vil bli innløst og må flytte ikke er klart.

– Vi er i ferd med å oppdatere tallene fra 2012, og de vil være klare i år, sier kommunikasjonssjef Ulverud.