Hopp til innhold

Millioninntekt på halalmat

Den frivillige organisasjonen Islamsk Råd Norge har en millioninntekt på å sertifisere halalmat som selges i Norge. NHO mener praksisen kan bidra til dyrere varer.

Halalkjøtt

DYRERE KJØTT: Forretningene som har kontrakt med IRN betaler en krone mer for kiloen.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Mehtab Afsar, leder i Islamsk Råd Norge

BEKREFTER HALALINNTEKT: Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge sier at all inntekt går til lønninger og drift av deres halaltjenester.

Foto: Jonas Sundquist / NRK

Organisasjonen har årlig rundt en million kroner i inntekter fra halalsertifisering. Ved utgangen av 2014 hadde de bygd seg opp et overskudd på nesten 1,4 millioner fra virksomheten gjennom flere år, viser regnskapet.

Islamsk Råd Norges (IRN) generalsekretær Mehtab Afsar sier all inntekt skal gå til drift og lønn for å sikre halalmatproduksjonen.

– Vi har sett i markedet over mange år at produkter som merkes halal nødvendigvis ikke er halal. Så her er det misvisende og villedende markedsføring som fører forbrukerne bak lyset. IRNs sertifisering kvalitetssikrer og sikrer at forbrukeren får den varen de har krav på.

IRN sertifiserer flere kjøttleverandører og tjener opp til en krone kiloen for halalkjøttet som disse selger i Norge. IRN tjener penger også på å halalsertifisere butikker og restauranter gjennom en årlig avgift.

11 forretninger i Norge er halalsertifiserte, og mellom 30 og 40 skal være på venteliste for å bli sertifiserte. Forretningene betaler også en krone mer for kiloen hvis de handler fra andre leverandører enn de som er sertifisert av IRN. Dette står i kontrakten:

Kjøp av importert kjøtt skal forhåndsgodkjennes av IRN. Bedriften forplikter seg til å betale en sertifiseringsavgift på 1,00kr/kg på alle importerte kjøttprodukter det kjøper. Mengde av kjøpt importert kjøtt rapporteres til IRN hver måned. Fakturering av sertifiseringsavgiften vil skje kvartalsvis.

Islamsk Råd Norge

– Ikke innenfor norsk regelverk

Innkjøpsdirektør i NHO Reiseliv, Morten Karlsen

DOBBELTROLLE: Innkjøpsdirektør i NHO Reiseliv, Morten Karlsen mener at IRN har en dobbeltrolle og at det er problematisk at de både sertifiserer og kontrollerer.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

NRK har fått innsyn i kontrakten IRN har med forretningene. Der står det at organisasjonen vil utføre uanmeldte kontroller av produktene forretningene selger.

Hvis de oppdager at forretningen selger produkter som ikke er sertifisert gjennom IRN eller det ikke er betalt en sertifiseringsavgift for, så risikerer forretningen å betale organisasjonen opp til 10 prosent av siste seks måneders omsetning.

Problematisk, mener innkjøpsdirektør Morten Karlsen i arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen NHO Reiseliv.

– Dette kan vi ikke si er innenfor norsk regelverk. Et halalprodukt kan være halal selv om IRN ikke har godkjent det.

IRNs halalsertifikat

HALALSERTIFIKAT: 11 forretninger i Norge er sertifisert gjennom Islamsk Råd Norge og flere er på venteliste ifølge IRN.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Kan bidra til dyrere kjøtt

NHO Reiseliv mener at IRNs sertifiseringsordning kan bidra til dyrere varer og lavere driftsmarginer.

– Halalsertifisering er en ordning som det har gått inflasjon på. Uten noe kontrollstruktur kan hvilken som helst formål sette opp en sertifisering som blir praktisert i Norge. Myndighetene ser ikke på dette i det hele tatt og det er en utfordring og kan bli en enda større utfordring, sier Karlsen.

– Er dette ute av kontroll?

– Jeg synes det er ute av kontroll. I dette tilfellet så er det de som setter opp kriteriene for sertifisering, gjennomfører sertifiseringen og kontrollerer samme instans. Noe vi mener er helt uheldig, sier Karlsen.

IRNs generalsekretær Mehtab Afsar presiserer at halalsertifiseringen er frivillig.

– Dette er en avtale som er fremforhandlet mellom to parter. Vi sertifiserer og de ønsker å bli sertifisert. Det er ingen tvang, sier Afsar.