Hopp til innhold

Lover bedre t-banetilbud

Fornying av Oslos trikker og flere avganger på t-banen. Det lover byrådet i Oslo-budsjettet for neste år.

kollektivtrafikk

Samlet foreslår byrådet å bevilge 1,5 milliarder kroner til kollektivtransporten i Oslo i neste års budsjett.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Samlet foreslår byrådet å bevilge 1,5 milliarder kroner til kollektivtransporten i 2013. Sammen med Oslo-skolen er kollektivtrafikken dermed vinnerne i årets Oslo-budsjett i den forstand at sektorene er skjermet for kutt.

– Oslos trikkepark har høye vedlikeholdskostnader og har delvis nådd teknisk levetid, og dagens trikker medfører kraftig veislitasje og uønsket støy, sier byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen (V).

Ola Elvestuen (V)

Miljø-og samferdselsbyård Ola Elvestuen i Oslo legger sammen med resten av byrådet frem forslag til neste års budsjett onsdag.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Han legger til at byrådet neste år setter i gang arbeidet med å anskaffelse av nye trikker.

Vil fornye trikkeparken

Byrådet ønsker å fornye trikkeparken og redusere vedlikeholdsetterslepet gjennom oppgradering av infrastrukturen. De har satt i gang en utredning som skal lede frem til valg av type trikk som skal kjøre i Oslo i fremtiden.

Byrådet legger opp til at Bystyret tar stilling til hvilken type trikk som skal kjøpes inn høsten 2013. Byrådet opplyser at de også legge frem konkret fremdriftsplan for oppgraderingen av trikkenettet.

– Vi vil utvide trikkenettet, blant annet i Dronning Eufemias gate i Bjørvika, sier Elvestuen.

Han legger til at de også vil utrede en forlengelse av trikkelinjen fra Sinsen til Tonsenhagen.

– Vi satser på miljø

Byrådet arbeider for å redusere vedlikeholdsetterslepet på T-banen, øke antall avganger og utvide tilbudet på populære ruter.

Oppgradering av Lambertseterbanen skal etter planen ferdigstilles neste år, og flere nye MX-vogner skal brukes til full toglengde på Furusetbanen og Grorudbanen, og til hyppigere avganger på Røabanen.

I tillegg starter byggingen av Lørenbanen neste år.

– Trikk og bane kjører på grønn strøm, og vi satser dessuten på miljøvennlig drivstoff som biodiesel, biogass og hydrogen, avslutter Elvestuen.

NRK anbefaler