Hopp til innhold

Barnehager vinner i Ap-budsjett

Barnehagene er vinnerne i Arbeiderpartiets alternative Oslo-budsjett. Kirkebudsjettet tappes.

Rina Mariann Hansen

Nestleder i bystyrets finanskomité, Rina Mariann Hansen, har godt håp om å gå gjennomslag for partiets proriteringer.

Foto: Olav Juven / NRK

Arbeiderpartiet styrker bydelene med til sammen 140 millioner kroner i sitt budsjettalternativ for neste år.

– Vi mener at det er utrolig viktig å styrke barnehagene, å styrke eldreomsorgen og å styrke skolehelsetjenesten. Derfor gir vi mer penger til bydelene, sier nestleder i bystyrets finanskomité, Rina Mariann Hansen.

To barnehageopptak

I tillegg til ekstra penger over bydelsrammen, setter Arbeiderpartiet av en egen pott til etterutdanning av barnehageansatte og 60 millioner kroner til bygging av barnehager.

– Barna i Oslo trenger trygge barnehager med nok voksne. Vi legger inn penger til to barnehageopptak, til å gjøre bydelene i stand til å ansette nok voksne og til å ha romslige nok vikarbudsjetter.

– Dessuten legger vi inn penger til å gi ansatte tilbud om mer etter- og videreutdanning og mer kompetanse, noe vi vet de ønsker, sier Hansen.

Smålige kutt

Det er særlig tre ting som har vakt reaksjoner etter at byrådet la fram sitt budsjettforslag i slutten av september. Alle tre er blant det Arbeiderpartiet ønsker å rette opp.

Det ene er bydelskuttene, det andre er innsparingene ved bibliotekfilialene, og det tredje er kuttene i tilskuddene til organisasjoner innen rusomsorgen og sosialsektoren og innen kunst og kultur.

– Dette er smålige kutt. Vi vet at hvis kommunen gir noen midler til frivillige organisasjoner, får vi veldig mye igjen, forteller hun.

Mindre til kirke og OL

Til sammen flytter Arbeiderpartiet på 360 millioner kroner i forhold til byrådets budsjettforslag. Satsingene finansieres blant annet gjennom effektivisering i byrådsavdelingene, kutt i konsulentbruken og ved å stryke all planlegging av OPS-prosjekter og konkurranseutsetting.

Dessuten svekker Ap kirkebudsjettet vesentlig, både driftsbudsjettet og rehabiliteringsbudsjettet. Partiet vil også bruke 14 millioner kroner mindre på planlegging av Oslo-OL i 2022.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne har godt håp om å gå gjennomslag for partiets prioriteringer.

– Et ansvarlig budsjett

Dersom byrådspartiene og Fremskrittspartiet ikke blir enige om en helhetlig budsjettavtale, må Oslo-budsjettet vedtas ved slalåmkjøring i bystyret 11. desember.

– Da tror jeg vårt forslag kan være en fellesnevner for mange av partiene i bystyret, sier Hansen.

– Vi har et ansvarlig budsjett, noe andre partier er opptatt av, og vi har viktige påplusninger for å få en bedre eldreomsorg og bedre tilbud i barnehagene, sier Rina Mariann Hansen.