Hopp til innhold

Lastebileierne sier nei til ny E18

Enigheten om ny E18 i næringslivet slår sprekker. Lastebileierne mener det er en dårlig idé å bruke 40 milliarder kroner på en vei som ikke fjerner proppen i Oslo.

Kø på E18 ved Skøyen

VIL HA RING 4: Lastebileierne mener at det finnes mer fornuftige ting å bruke 40 samferdselsmilliarder på enn 17,3 kilometer vei gjennom Asker og Bærum. De vil i stedet ha bedre omkjøringsveier rundt Oslo.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

– Du kan egentlig sammenligne det med ei trakt som du bare utvider i den ene enden, sier fylkesleder i Norsk Lastebileierforbund (NLF) Oslo og Akershus, Harry Nilsen, om E18-planene gjennom Asker og Bærum.

– Du øker veikapasiteten fra Sandvika til Lysaker, men det er ikke planlagt noen videre utbygging fra Lysaker og gjennom Oslo. Og det er fra Lysaker og inn til Oslo hovedproblemet ligger. Det er der trafikken som skal inn til Oslo og gjennom Oslo, hoper seg opp.

Kan denne proppen bli enda verre?

– Den blir enda verre. Bilene vil komme raskere til proppen, men den vil ikke løse seg noe raskere når du først er kommet dit hvor proppen står, konstaterer Harry Nilsen.

Harry Nilsen, NLF Oslo og Akershus og Lan Marie Nguyen Berg

UVENTET ALLIERTE: Lastebileier Harry Nilsen og Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg er enige om at dagens E18-planer ikke er noen god idé. Her fra et tidligere møte som handlet om drivstoffalternativer.

Foto: Johan Kristian Bjerke / NLF

Vil ha ring 4

Mens Oslopakke 3-forhandlingene er på overtid på grunn av den fastlåste konflikten om E18, sier lastebileierne at det fins mer fornuftige ting å bruke 40 samferdselsmilliarder på enn 17,3 kilometer vei gjennom Asker og Bærum. De vil i stedet ha bedre omkjøringsveier rundt Oslo.

NLF foreslår å henge seg på Ringeriksbane-prosjektet og bygge fire-felts motorvei fra Sandvika til Hønefoss og ringvei videre til Lunner. Herfra bygges det allerede ny Rv.4 nordover, mens nyveien til Gardermoen var en del av flyplassprosjektet.

– Da har vi en ring 4 som vil avlaste Oslo betydelig. Vi tror det er mer fornuftig å få trafikken vekk fra Oslo enn å få mer trafikk inn i Oslo, sier Harry Nilsen.

Nilsen påpeker at planlagte dieselforbud og restriksjoner på tungtrafikk i Oslo er ytterligere et argument for å satse på omkjøringsveier i stedet.

– Inn mot Oslo må førsteprioritet være å bygge ut kollektivnettet, slik at de som skal på jobb i Oslo kan reise kollektivt. Da blir det færre biler på veien og bedre arbeidsforhold for næringstransporten, konstaterer han.

Egne vare-filer

NHO i Oslo og Akershus, som både representerer bedrifter som frakter varer og som tar dem imot, er uenig i at ny E18 ikke gir bedre framkommelighet for nyttetransporten.

LO og NHO om E18

FELLES E18-FRONT: Nina Solli i NHO og Roy Pedersen i LO tok til orde for egne E18-filer for nyttetrafikken i fjor høst.

Foto: Olav Juven / NRK

– I dag står bussen og stanger i den samme køen som bilen. Ny E18 planlegges med egen bussvei, noe som vil frigjøre kapasitet på selve veien, sier regiondirektør Nina Solli.

– NHO har dessuten tatt til orde for at den nye veien får egne filer for varetransporten på bekostningen av matpakkekjørerne, som har et kollektiv-alternativ, sier Nina Solli.

Hun legger til at også NHO kunne ha vurdert nytten av en gigantisk ny Ring 4 rundt hele Oslo-området hvis det hadde vært ubegrenset med ressurser, men at dette overhodet ikke er på den politisk agendaen.