Hopp til innhold

Krever stans i elgjakta i Østmarka

Høstens elgjakt i Østmarka bør stanses eller halveres for å sikre tilgang til byttedyr for ulven. Det mener Enebakk Venstre, men møter liten støtte.

Elg

Elgen bør skjermes for jakt, for å sørge for at Østmarka-ulven har nok byttedyr, mener Enebakk Venstre.

Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Østmarka-ulven har i løpet av sommeren drept over 50 sauer i Enebakk.

– Vi syns det da er galt at det fortsatt jaktes ganske hardt på elg, når man tar av matfatet til ulven. Vi ønsker å holde ulven der den er, i skauen, og la den få lov til å forsyne seg selv på en naturlig måte.

Det sier Johan Ellingsen, leder for Enebakk Venstre.

Johan Ellingsen

Det trengs tiltak for å forhindre at ulven går løs på beitedyr, sier leder i Enebakk Venstre, Johan Ellingsen.

Foto: Venstre

Lokalpartiet har sendt et brev til Østmarka Elgregion, med krav om en midlertidig full stans eller reduksjon av elgjakta i Østmarka.

Enebakk Venstre henviser til Viltlovens paragraf 1, som sier at «Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.»

Høstens elgjakt i Oslo og Akershus varer fra 5. til 31.oktober.

– Unødvendig krav

– Vi, som alle andre, er bekymret over at ulven i Østmarka har gått til angrep på beitedyr i Enebakk, sier Ellingsen.

– Det er klart at her må det gjøres noe, og da er en midlertidig stans eller reduksjon av elgjakta et godt tiltak. At ulven nå angriper husdyr, kan tyde på at det begynner å bli lite med mat for ulven innover i Østmarka.

Skogforvalter Knut Johansson i Oslo kommune

En stans i elgjakta har liten effekt overfor ulveangrep, mener Knut Johansson, sekretær i Østmarka Elgregion.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Sekretær i Østmarka Elgregion, Knut Johansson, mener utspillet har lite for seg:

– Forvaltningsmessig er vi enige i at det bør skytes færre elg. Men at en skal avstå helt fra elgjakt, det syns jeg ikke er riktig. Det er deler av regionen som har en bra elgbestand som ikke er så påvirket av ulven, og der bør vi være ute.

Ifølge Johansson er jegerne de beste til å observere elgbestandens utvikling på en systematisk og god måte.

– Elgjegere i skogen, det gir en god oversikt. Jeg syns det er bra at de drar til skogs, men de skal ha i ryggmargen at det er måtehold på avskyting.

Færre elg i marka

Jaktkvoten for elg i Østmarka for perioden 2014-2016 er på cirka 350 dyr. I fjor var den ytre ramma for elgkvoten på 113 dyr, mens 77 dyr ble skutt under jakta.

Etter at ulven etablerte seg i Østmarka i 2012, er elgbestanden gått tilbake.

Enebakk jeger- og fiskerforbund er skeptisk til kravet fra Enebakk Venstre. De siste tre åra har jaktlaget deres ikke felt en eneste elg under jakta i Enebakk.

– Vi stiller oss ikke bak dette. Det fratar våre medlemmers mulighet til å jakte elg i Østmarka, en mulighet som allerede er veldig redusert, sier nestleder Inge Mork.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus ønsker ikke å kommentere utspillet fra Enebakk Venstre.