Hopp til innhold

Klimaforsker kaller Oslos klimamål «ufattelig ekstremt ambisiøst»

Byrådet i Oslo la fredag frem en plan for hvordan de skal kutte klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030.

Byrådet i Oslo har lagt fram en ny klimastrategi. Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg ble rørt da hun snakket om kommende generasjoner.

Byrådet i Oslo la fredag frem sin nye klimastrategi. Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg ble rørt da hun snakket om kommende generasjoner.

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

– Det er et helt ufattelig ekstremt ambisiøst. Det er ingen som har klart det før, sier seniorforsker Borger Aamaas ved senter for klimaforskning, Cicero, om planene som er lagt frem.

Samtidig sier han at målet om 95 prosents kutt er helt nødvendig om verden skal klare FNs klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

I den nye strategien fra byrådet pekes det spesielt på tre områder der det må skje store endringer.

  • Alle kjøretøy i Oslo skal være uten klimautslipp, og trafikken skal reduseres.
  • Oslo skal fase ut all bruk av fossil diesel på bygge- og anleggsplasser.
  • Mer klimavennlig forbruk og mindre avfall, og utslippsfri avfallsforbrenning.

Kan ikke klare det på egen hånd

På spørsmål om målene er mulig å gjennomføre, svarer Aamaas:

– Veldig godt spørsmål, jeg er litt usikker. Det er en ganske stor sjanse for at de ikke klarer det, sier han.

Klimaforskeren peker på at selv om kommunen må gjennomføre mange tiltak, kan ikke Oslo nå målene på egen hånd.

For å lykkes må staten og næringslivet bidra, samtidig som man her avhengig av det Aamaas kaller «litt flaks med teknologiutvikling».

Han bruker forbrenningsanlegget på Klemetsrud som et eksempel. Der er det et mål å klare å fange CO₂-et som forbrenningen fører til. Kostnadene ved anlegget er anslått til 15 milliarder kroner, og kommunen trenger både penger fra staten og ny teknologi.

Et annet eksempel er veitrafikken, som er den største utslippskilden i Oslo. Der har allerede utslippene gått ganske mye ned, men det skyldes elbil-satsingen, og det er en statlig satsing.

– Avhengig av staten

Seniorforsker Borger Aamaas ved senter for klimaforskning, Cicero.

Seniorforsker Borger Aamaas ved senter for klimaforskning, Cicero, peker på at ingen andre storbyer har klart å kutte utslippene så mye, og at Oslo dermed må prøve seg frem.

Foto: Cicero

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg sa da planen ble lagt frem, at kommunen var avhengige av staten for å nå sine mål.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier til NRK at regjeringen allerede er godt i gang med tiltak for å få ned CO₂-utslippene.

For eksempel har regjeringen som mål at alle biler som selges etter 2025 skal være utslippsfrie, noe som er viktig for Oslos målsetting.

Det er vanskelig, men det er også nødvendig å sette seg ambisiøse mål for å ta vår del i å kutte utslipp for å holde oss under 1,5-gradersmålet, er ministerens kommentar til Oslos klimamål.

Svaret kommer i 2032

Elvestuen sier at Oslos mål føyer seg til kraftige målsettinger i andre norske byer. Bergen vil være fossilfri i 2030 og Stavanger vil ha 80 prosent reduksjon.

Svaret på om Oslo har klart å nå målet kommer først i 2032. Da kommer utslippsstatistikken for 2030

– Hvis Oslo skulle klare dette, vil det være den første byen som har satt det opp som et mål og faktisk gjennomfører det. Så det vil være ufattelig stort, sier klimaforsker Aamaas.