Hopp til innhold

Ny rapport: – Dobbel bompris. Doblet parkeringsavgift. Seks nye bomringer i Akershus

Kraftig kost må til for at biltrafikken ikke skal øke kraftig, viser fersk analyse.

Bompenger i Oslo

DOBBEL PRIS? Doble bompenger i Oslo er ett av virkemidlene som blir skissert for å nå nullvekstmålet.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Nye bomringer rundt seks byer og tettsteder i Akershus. Det er ett av virkemidlene som blir skissert.

En av byene er Lillestrøm, der Kjartan Berland er ny Høyre-ordfører.

– Det er ikke noe jeg sitter og roper halleluja til. Det er jeg negativ til slik det er skissert her. Men jeg registrerer at det ligger i et kunnskapsgrunnlag, sier Berland.

Han snakker om en rapport som Norconsult har laget for Statens vegvesen. Den er ikke offentlig, men NRK har fått tilgang til den.

Lillestrøm-ordfører Kjartan Berland i rundkjøringen ved Lillestrøm rådhus.

NEI TIL BOMRING: Lillestrøm-ordfører Kjartan Berland (H).

Foto: Olav Juven / NRK

Kraftig bilvekst

En av konklusjonene gir politikerne alvorlig hodebry:

Hvis ikke noe drastisk gjøres, vil biltrafikken i Oslo og Akershus øke med 17 prosent fram mot 2040.

Årsaken er befolkningsveksten som er ventet i Oslo-området.

Det vil være helt i strid med nullvekstmålet. Det er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Mulige tiltak for å nå målet er ifølge rapporten disse:

Bilrestriksjoner

 • Veiprising
 • Dobbel takst i dagens bomring i Oslo
 • Bomring rundt regionbyer i Akershus: Asker, Sandvika, Ski, Ås, Lillestrøm og Jessheim
 • 10 prosent lavere fart på alle veier i Oslo og i regionbyene
 • Dobbel pris på parkering i Oslo og i regionbyene. Avgiftsparkering der det er gratis i dag
 • Mindre tilgang til parkering hjemme i Oslo og i regionbyene

Bedre kollektivtransport

 • Bussen skal raskere fram
 • Mange flere bussavganger
 • Samme billettpris i hele Oslo og Akershus
 • Forenklet sonesystem og billigere billetter i Oslo og Akershus

Satsing på mikromobilitet

 • Bedre tilrettelegging for sykkel
 • Økt bruk av mikromobilitet (f.eks. elsparkesykkel) for å gjøre gåturen raskere

Oslopakke 3

Rapporten skal være grunnlag for Oslopakke 3-forhandlingene som starter på nyåret.

Her skal staten og politikere fra Oslo og Akershus nok en gang bli enige om nye bompengetakster.

Les også Enda dyrere å kjøre bil i Oslo – nytt prishopp i bomringene ved nyttår

Bompenger i Oslo

Og like viktig: Hvilke vei- og kollektivtiltak skal bompengene og samferdselsmilliardene fra staten brukes på?

– Byrder for befolkningen

Anette Solli

FYLKESRÅDSLEDER: Anette Solli (H) er øverste sjef i nye Akershus fylke.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Fylkesrådsleder Anette Solli (H) er Akershus' forhandlingssjef. Hun sier at partene må diskutere rapporten i detalj og hva den betyr når forhandlingene starter.

Hun merker seg imidlertid at trafikkøkningen skyldes folketallsvekst.

– Jeg tenker det er viktig å gjøre reelle vurderinger av hvilke byrder vi kan pålegge befolkningen vår som en følge at folk velger å flytte hit, sier Solli.

– Forurensningen opp

Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) skal lede forhandlingene fra Oslos side.

– Dersom vi ikke tar grep, risikerer vi at både biltrafikken, forurensningen og klimagassene går opp, sier hun.

Marit Vea, byråd for miljø og samferdsel (V)

VIL TA GREP: Men miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) kan foreløpig ikke si hvilke.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Hun kan ennå ikke si hvilke av tiltakene det er aktuelt å gå videre med.

– Sannsynligvis, eller helt sikkert ikke de mest ytterliggående forslagene. Men dette er veldig interessant og noe vi må se mye nærmere på for å lage en god pakke totalt sett.

Så en dobling av bompengetakstene kan du ikke se for deg?

– Nei, jeg kan ikke se for meg det nå, sier Vea.

Virkemidler hun trekker fram er å gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt, legge enda bedre til rette for sykling og gåing og sørge for mer bildeling.

– Vi kan ikke bare satse på at folk skal kjøpe elbil heller. Det kan føre til økt bilbruk, sier hun.

Les også Månedskortet blir 150 kroner billigere i Oslo

Eirik Lae Solberg og Marit Vea

Ombygging av motorveier

Også hennes forgjenger Sirin Stav (MDG) tar til orde for å gjøre det billigere og enklere å reise kollektivt og trappe opp satsingen på sykkel og gange enda mer.

Stav sier at den varslede trafikkøkningen er veldig alvorlig og vil føre til kork og kaos. Derfor vil hun også ha bilrestriksjoner:

Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav foran buss

VELDIG ALVORLIG: En stor trafikkøkning vil gi mer støy, forurensning og utrygge skoleveier, sier Sirin Stav (MDG).

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Samtidig må vi satse enda mer på ombygging av motorveier til bygater, reduksjon av fartsgrenser og økte bomtakster, sier Stav.

Hun sier at MDG ikke har noe mål for antall kroner takstene skal være.

Stav trekker også fram arealpolitikken og hvor kommunene rundt Oslo plasserer boliger og arbeidsplasser.

Kollektivknutepunkter

I storkommunen Lillestrøm erkjenner ordfører Kjartan Berland sitt ansvar for å bidra til å få biltrafikken ned.

Han sier at utbygging rundt kollektivknutepunktene både i Lillestrøm by og andre lokalsamfunn er nedfelt i kommunens arealplaner.

– Vi må også gjøre det mer attraktivt å velge andre måter å transportere oss på. Da er kollektiv, sykkel og gange viktige grep.

– Der mener jeg vi som kommune, fylke og stat ikke har kommet langt nok. Vi har ikke greid å lage det attraktivt nok og godt nok utbygd, sier Høyre-ordføreren.

Les også Lover mer T-bane både i øst og vest – men bare hvis politikerne blar opp milliarder

Majorstuen stasjon, utsikt fra Majorstuhuset