Hopp til innhold

Kjernereaktoren på Kjeller legges ned

Kjernereaktoren «JEEP II» på Kjeller legges nå ned permanent, ifølge Institutt for Energiteknikk.

Reaktor-tårnet på Kjeller

Reaktortårnet på Kjeller fotografert i 2001. Nå legges det ned etter at alvorlige skader ble oppdaget tidligere i år.

Foto: Thomas Bjørnflaten / NTB scanpix

Kjernereaktoren «JEEP II» på Kjeller i Akershus har vært i drift siden 1967. Den har blant annet blitt brukt av forskere nasjonalt og internasjonalt innen medisinske formål.

Institutt for energiteknikk (IFE) beskriver «JEEP II-reaktoren» på Kjeller som et stort mikroskop som hjelper forskere med å se på materialer på helt nye måter, og dypere enn med andre instumenter.

Det er Institutt for energiteknikk (IFE) som drifter atomreaktoren. Ifølge en pressemelding fra instituttet skal atomreaktoren nå stenges.

«Det er ikke brensel eller tungtvann i reaktoren, og den utgjør ikke noen fare for helse, miljø eller sikkerhet», skriver instituttet i pressemeldingen.

Oppdaget alvorlige skader på reaktoren

I mars ble det kjent at det var oppdaget alvorlige korrosjonsskader på reaktoren. Feilene ble oppdaget i forbindelse med en sikkerhetsgjennomgang, der reaktoren var tømt for atombrensel og tungtvann, skrev Teknisk Ukeblad.

Kjernereaktor Kjeller

Kjernereaktoren på Kjeller er den siste som har vært i drift. Her ser vi reaktortårnet med kjøletårn i 2001.

Foto: Thomas Bjørnflaten / NTB scanpix

I pressemeldingen skriver instituttet at eksperter har analysert funnene og omfanget av en eventuell reparasjon. Konklusjonen er at reparasjonen vil føre til langvarig stans av reaktoren og vil medføre betydelige kostnader.

– Styret vedtar på bakgrunn av en samlet vurdering at reaktoren ikke startes opp igjen og at IFE starter arbeidet med å forberede nedbygging av reaktoren. IFE kan ikke regne med støtte fra staten til å dekke reparasjon, og IFE kan som selveid stiftelse ikke påta seg så stor finansiell risiko, sier styreleder Olav Fjell.

Administrerende direktør i instituttet, Nils Morten Huseby, sier det ikke er bestemt hvor avfallet fra reaktoren skal deponeres.

– Avfallet må sendes til utlandet for behandling, og så må det deponeres i Norge. Det er ikke tatt stilling til hvor det skal deponeres.

Hvem har ansvaret for dette?

– Det er staten som har ansvaret for dette, sier han.

– I dag er vi glade

Leder i miljøstiftelsen Bellona, Frederic Hauge, skriver i en e-post til NRK at de gleder seg over at reaktoren nå stenges.

Bellona-leder Frederic Hauge blir intervjuet

Leder i miljøstiftelsen Bellona, Frederic Hauge, sier de er glade for at reaktoren legges ned.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– I dag er vi glade, men det er en stygg og dyr arv atomaktiviteten i Norge har medført. Vi er stolte av alle Bellonas atomavsløringer og i dag har vårt arbeid bidratt til et skikkelig og konkret resultat ved at Norge ikke lengre skal ha atomreaktorer i drift.

I 1993 gravde Bellona opp tønner med radioaktivt avfall på Kjeller og det var 1000 tønner, skriver Hauge videre i e-posten.

Han mener det er en riktig beslutning at reaktoren nå legges ned.

Arresteres på Kjeller

Her blir Frederic Hauge arrestert under en aksjon på Kjeller i 1993, hvor det ble gravd etter tønner med radioaktivt avfall.

Foto: Jon Eeg / NTB/Scanpix

Den siste i drift

I juni 2018 ble det besluttet at forskningsreaktoren i Halden skulle legges ned etter 60 år. Kjernereaktoren «JEEP II» på Kjeller er Norges siste reaktor i drift.

Da opprydningsarbeidet etter Norges atomprogram startet fant man nemlig ut at to av reakatorene på Kjeller fortsatt eksisterte, selv om de var antatt fjernet.

– De to ble tatt ut av drift på 1960-tallet under de reglene som gjaldt da. Vi ser at anleggene ikke ble fjernet helt, men de må fjernes i tråd med dagens regler. Dermed er det ytterligere opprydninger som må til, sa administrerende direktør Nils Morten Huseby ved Institutt for energiteknikk, til NRK tidligere i år.

Stengningen av kjernereaktoren på Kjeller vil få konsekvenser for de ansatte ved instituttet.

«Stengingen av reaktoren på Kjeller vil medføre endringer i kompetansebehov og reduksjon i antall ansatte. IFE arbeider med å få avklart omfanget av nedbemanningen snarest mulig.» Heter det i pressemeldingen.