Hopp til innhold

Annenhver bil må stå i Oslo

Oslo får datokjøring på dager med ekstra høy luftforurensning, fra neste vinter. Det betyr at halvparten av bilene i hovedstaden må stå.

Datokjøring Oslo

Tett trafikk på E6 nordover fra Oslo. Illustrasjon.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Oslo får datokjøring på dager med ekstra høy luftforurensning, fra neste vinter.

Det har Oslo bystyre bestemt.

Tiltaket innebærer at datoen bestemmer hvilke bilister som får lov til å kjøre etter et partall og oddetallsprinsipp.

Det vil si: biler med registreringsnummer som slutter på oddetall får kjøre på oddetallsdager, og biler med nummer som slutter på partall for kjøre på partallsdager.

Usikker på gjennomføring

Men hvordan det skal gjennomføres i praksis er byråd for miljø- og samferdsel, Jøran Kallmyr (Frp) ikke sikker på.

– Jeg er nødt til å se nærmere på hvordan vi skal få dette til. Jeg registrerer vedtaket fra bystyret, og må forholde meg til dette, selv om jeg personlig er imot datokjøring, sier Kallmyr.

Hensikten med tiltaket er å minke forurensningen i hovedstaden. På kalde, vindstille dager legger forurensningen seg som et lokk over byen.

Asmatikere og andre med luftveisproblemer sliter ekstra på slike dager.

Les også:

Råder luftplagede å flytte fra Oslo

Halvparten plages av forurensingen

Kan bli stoppet av Vegvesenet

Men Statens vegvesen kan stoppe planene om datokjøring når Oslo-lufta er mest forurenset. For også de må si ja for at kjøreforbud skal innføres.

Det vil de ikke gjøre før de har utredet hvilken effekt ordningen vil ha og om den er gjennomførbar.

– Oslo er en veldig kompleks by med store gjennomfartsårer. Det kommer dessuten masse biler med båter inn til Oslo. Dette er en kompleks problemstilling som vi vil utrede, sier overingeniør Gry Larsen.

Flere tiltak for bedre luft

Bilfelt skal gjøres om til kollektivfelt på forurensede dager.

Bystyret vil også skru opp prisen i bomringen på de verste dagene, men det krever en lovendring først.

Spår mer forurensning

Langtidsvarselet fram til 2015 viser at luftkvaliteten blir enda dårligere i Oslo, Bergen, Trondheim og trolig også i andre norske byer, ifølge Norsk institutt for
luftforskning (NILU).

Det er utslipp av nitrogendioksid som utgjør hovedproblemene når det gjelder luftkvaliteten i Oslo. Det er stort sett biltrafikken som står for utslippene av dette stoffet, sammen med vedfyring.

Dieselbiler slipper ut mer nitrogendioksid, og andelen dieselbiler har økt de siste årene. Antall biler generelt på veiene har også økt.

Høye utslipp av nitorigendioksid er tillatt bare 18 timer i løpet av et helt
år.

I fjor ble grensen overskredet med 90 timer på Manglerud i Oslo. I Bergen var det enda verre. På Danmarksplass ble grensen overskredet med 140 timer.

– Dårlig luftkvalitet kan føre til at syke mennesker dør flere uker før de ellers ville ha dødd, ifølge avdelingsdirektør Per Schwarze ved Folkehelseinstituttet.

Dette er vedtakspunktene vedrørende datokjøring i Oslo: