Hopp til innhold

Kaller statens motorveiplaner en krigserklæring

Lan Marie Berg (MDG) raser mot at staten vil frata Oslo makt og myndighet for å presse gjennom gigantmotorvei i Oslo øst.

E6 Oslo øst dagens vei sett fra Manglerud mot Ryen

MANGLERUD: Tusenvis av Oslo-boere er plaget med støv og støy fra E6. Bildet er tatt fra Manglerud mot Ryen.

Foto: Anders Fehn / NRK

Hun synes det er uforståelig at særlig Fremskrittspartiet ivrer så sterkt for å få bygd E6 Oslo øst.

Den vil nemlig påføre bilistene mange milliarder kroner i økte bompenge-utgifter.

Manglerudprosjektet

Nå tilspisser konflikten seg ytterligere. Regjeringen vurderer nemlig såkalt statlig plan for å få gjennomført den store omleggingen av Norges kanskje viktigste vei.

Omleggingen av E6 gjennom store deler av Oslo øst vil bli Oslos største veiutbygging noensinne.

Lan Marie Berg (MDG

VIL DROPPE NY E6: Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg da det politiske plattformen ble lagt frem.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Det vil være en krigserklæring mot Oslos klimamål og mot bylufta, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

– Dropp motorveiene

I den politiske plattformen som ble lagt fram i forrige uke, sa byrådet for første gang helt klart at E6 Oslo øst må skrinlegges. De gjentok også motstanden mot E18 Vestkorridoren.

– Når vi skal bli en nullutslippsby innen 2030, om bare ti år, kan vi ikke samtidig drive å bygge motorveier på kryss og tvers av byen vår, sier byråd Berg.

Ifølge byrådet betyr mer asfalt mer biltrafikk. Det hjelper ikke at dagens E6 skal legges i tunnel gjennom områder der tusenvis av beboere i dag plages av støv og støy.

Ny E6 tunnelåpning Abildsø

TUNNEL FRA ABILDSØ: E6 Oslo øst vil dukke under bakken på Abildsø og komme opp igjen på Teisen. Byrådet sier uansett nei til mer asfalt fordi det vil gi flere biler.

Foto: Statens vegvesen

– Derfor vil vi droppe de kapasitetsøkende motorveiprosjektene og heller bruke pengene på de viktige kollektivprosjektene, sier Berg.

Sju veier

For staten er imidlertid veien så viktig at den står på Vegdirektoratets ferske liste over sju norske veier der staten bør ta full kontroll over planleggingen:

  • E16 Stanghelle - Voss
  • E39 Svegatjørn - Ådland
  • E39 Svarstad - Byrkjelo
  • Rv. 13 Melkeråna - Årdal
  • E134 Dagslett - E18
  • E6 Åsen - Steinkjer
  • E6 Oslo øst

Det betyr at kommunene ikke lenger har avgjørende ord med i laget når det gjelder hvordan veiene skal utformes.

Kriteriene for bruk av statlig plan er blant annet konflikt mellom lokalt, regionalt og statlig nivå, behov for framdrift og kontroll over pengebruken, og at flere kommuner eller fylker er involvert.

– Konflikter

Gyda Grendstad, avdelingsdirektør Vegdirektoratet

FORESLÅR STATLIG PLAN: Avdelingsdirektør Gyda Grendstad i Vegdirektoratet.

Foto: Olav Juven / NRK

– E6 Oslo øst er jo bare i én kommune, sier avdelingsdirektør Gyda Grendstad i Vegdirektoratet.

– Men det er veldig stort prosjekt. Det har blitt ganske dyrt, og det er konflikter mellom nasjonale interesser for utbygging av hovedveien og Oslo kommunes ønsker.

Her er det altså konflikt-kriteriet som kommer inn?

– Det er det, og det samme er det for de andre prosjektene vi har foreslått, sier Grendstad.

– Skuffet

Det er regjeringen som avgjør om staten skal ta full kontroll over planleggingen på bekostning av lokale folkevalgte.

Tommy Skjervold (Frp), statssekretær for samferdselsminister Jon Georg Dale.

SKUFFET OVER BYRÅDET: Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Det er altfor tidlig å si hvordan vi skal ta veien videre uten av vi vil utelukke noe som helst.

Det sier statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet om E6 Oslo øst.

Han er skuffet over at byrådet vil skrote det han mener er et viktig miljø- og fremkommelighetsprosjekt i Oslo øst.

– Det sørger for bedre fremkommelighet både for tungtransport og biltrafikk. Og det legger trafikken under bakken. Det gjør at du skjermer innbyggerne i Oslo for den biltrafikken de opplever, sier Skjervold.

E6 Oslo øst mai 2019

E6 OSLO ØST: Prosjektet til 16 milliarder kroner vil bli Oslos største veiutbygging noen gang.

Foto: Statens Vegvesen

Støyskjerming

Lan Marie Berg sier at alle millionene staten sløser bort på å planlegge veien heller burde vært brukt på støyskjerming og å senke kollektivprisene.

Tror du noen støyskjermer er godt nok for dem som bor langs denne veien?

– Jeg tror det er mulig å gjøre veldig mye mer enn bare å planlegge for et luftslott, sier hun.

Byrådet vil jobbe for strakstiltak på disse strekningene som kan redusere støy og forurensning umiddelbart, som redusert trafikk, bedre støyskjerming. lavere fartsgrense og planting av flere trær.

Byrådsplattformen til Ap, MDG og SV

Bompenger

MDG-byråden har vondt for å tro at Frp vil gjøre alvor av et veiprosjekt til 16 milliarder kroner der rundt halvparten skal komme fra bompenger.

Tommy Skjervold (Frp) sier dette om bompenge-dilemmaet:

– Vi er opptatt av at bompenger skal bygge på et lokalt initiativ. Hvis vi får en situasjon hvor det ikke lenger er til stede, må vi ta nye vurderinger på veien videre.

Så det er ganske stor usikkerhet rundt E6 Oslo øst?

– Ja, byrådet har skapt usikkerhet rundt fremtiden til E6 Oslo øst, sier Skjervold.