Hopp til innhold

Vikarer jobbet over 100 timer i uka

Nok en stor privat helseaktør er avslørt for grove brudd på Arbeidsmiljøloven. Selskapet Incita risikerer nå politianmeldelse.

Bøn sykehjem

Ansatte ved Bøn sykehjem i Eidsvoll har jobbet over hundre timer i uka.

Foto: Fredrik Buer / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Regiondirektør for Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold, Hanne Luthen

Regiondirektør for Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold, Hanne Luthen.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK
Bøn sykehjem

Bøn sykehjem. Arkivbilde.

Foto: NRK

To uker etter at NRK avslørte grove lovbrudd i det private selskapet Adecco Helse, slo Arbeidstilsynet til mot Incita AS, som driver flere helseinstitusjoner i Akershus.

– Ved Bøn sykehjem bruker de vikarer fra sitt eget bemanningsforetak. Disse jobber ofte doble vakter, og noen har jobbet inntil 103 timer i uken, sier regiondirektør for Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold, Hanne Luthen.

Hun beskriver praksisen til selskapet som alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet, og mener lovbruddene har foregått i årevis.

Jobber de ansatte så mye som vi har avdekket så kan de ikke være i form til å yte sitt beste, sier hun.

Risikerer politianmeldelse

Incita driver blant annet sykehjemmene Valstad og Bøn i Eidsvoll, og flere tilrettelagte bo- og omsorgstilbud.

Arbeidstilsynet har kontrollert Bøn sykehjem, og enheten Fløyen som ligger under sykehjemmet. Også Østsiden bo- og omsorgstilbud er kontrollert.

I tillegg til å ha jobbet over 100 timer i uken, har de ansatte bare unntaksvis fått betalt for overtid. Nå risikerer også dette selskapet å bli politianmeldt.

– Ut fra de foreløpige funnene vi har gjort er det en stor risiko for at Incita blir anmeldt, sier Luthen.

Arbeidstilsynet skal nå vurdere forholdene de har avdekket gjennom fire ulike tilsyn de siste dagene.

– Det ser desverre også her ut som vi har en svært alvorlig sak. Vi har funnet ut at det arbeides opptil 17,5 timer sammenhengende.

Lover forbedring

Incita sier til NRK at de er i gang med å rydde opp i forholdene.

– Det er beklagelig at situasjonen er som den er. Det er påvist arbeidsordninger som er utenfor regelverket, og slik er det desverre i store deler av helsevesenet. Du finner det på Ullevål, Ahus og andre sykehjem, sier styreleder i Incita, Bengt Lasse Lund.

Han mener ansatte må jobbe så mye, fordi det er vanskelig å få tak i personell.

– Alvorlig kriminalitet

Incita vil nå få et pålegg fra Arbeidstilsynet om å utlevere lister over hvor mye folk har jobbet.

– Vi har desverre ikke fått alle listene vi har bedt om, sier Luthen.

Den nye avsløringen viser at ulovlige forhold i vikarbransjen ikke begrenser seg til Adecco.

– Samlet sett er det vi har funnet både ved Incita og Adecco veldig grove brudd på bestemmelsene, og man må gjøre en helhetsvurdering om man kan si om dette er verre eller bedre.