Hopp til innhold

Høyesteretts Haxi-avgjørelse er godt nytt for Uber

Høyesterett forkastet anken i den såkalte Haxi-saken, der tre menn ble frifunnet for pirattaxikjøring. Det gir Uber tro på frifinnelse i andre rettsaker mot nettbaserte taxiselskaper.

Den omstridte drosjetjenesten Uber

Nettbaserte taxiselskaper som Uber og Haxi er glade for at Høyesterett forkastet anken. De mener et nytt lovverk må på plass.

Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

– Dette er en viktig avgjørelse, fordi den viser at app'er er en ny type tjeneste som må reguleres av ny lovgivning, sier daglig leder i Uber Norge Carl Edvard Endresen. Han er fornøyd med Høyesteretts beslutning.

Carl Edvard Endresen, leder Uber Norge

Daglig leder i Uber Norge Carl Edvard Endresen mener det må komme et nytt lovverk for nettbaserte taxitjenester som Uber og Haxi.

Foto: Nina Eriksen / NRK

Torsdag forkastet Høyesterett anken av den såkalte Haxi-saken, der tre menn ble frifunnet for pirattaxikjøring, til tross for at retten fant det bevist at de drev persontransport uten løyve.

Høyesterettsavgjørelsen kan ha følger for andre rettsaker om nettbaserte taxitjenester, tror Endresen.

Rettsak mot Uber-sjåfør

I oktober i fjor ble en Uber-sjåfør stoppet og bøtelagt av politiet for piratkjøring. Mannen nektet å godta boten og ble frikjent av Oslo tingrett i januar.

Grunnlaget for frifinnelsen var at det dreide seg om en enkelt tur, og tilbudet om tur var ikke gitt på «offentlig plass» etter lovens bokstav.

Dommen ble anket til Borgarting lagmannsrett, som opphevde Oslo tingretts frifinnelse fordi de mente sjåførens handling rammes av den generelle bestemmelsen i yrkestransportlovens paragraf 4. Den sier at man må ha løyve for å drive persontransport mot vederlag.

Det betyr at avgjørelsen fra Oslo tingrett må vurderes på nytt, men påtalemyndighetene har ventet med å sende inn tiltalen til Oslo tingrett i påvente av høyesterettsavgjørelsen, som kom torsdag.

– Ikke straffbart

Etter at Høyesterett forkastet anken, mener forsvarer for Uber-sjåføren Jens-Henrik Lien det rettslige grunnlaget for saken i Oslo tingrett er borte.

Jens-Henrik Lien

Jens-Henrik Lien mener Høyesterettsavgjørelsen kan ha følger for hans klient.

Foto: Privat

– Det er ingen grunn til å se noen forskjell på eller behandle Uber og Haxi ulikt. Jeg antar at denne avgjørelsen vil få samme betydning for Uber som for Haxi. Det betyr at det opprinnelige grunnlaget som ble anført mot Uber-sjåføren ikke er straffbart, sier Lien.

Han mener det nå er opp til påtalemyndighetene om de fortsatt vil opprettholde andre mulige grunnlag, som ikke er avgjort med denne høyesterettsavgjørelsen.

Påtalemyndighetene sier til NRK at ikke har fått lest Høyesterett sin avgjørelse i HAXI-saken.

Ønsker nytt lovverk

Daglig leder i Uber Norge Carl Edvard Endresen mener det må komme et nytt lovverk for nettbaserte taxitjenester som Uber og Haxi.

– Det som er viktig for oss nå er å fortsette å støtte myndighetene i arbeidet som gjøres for å lage et nytt og fremtidsrettet regelverk for samferdselstjenester til det beste for Norge, avslutter Endresen.