Hopp til innhold

Frp sier nei til Oslo-budsjettet: – Fortsatt stor avstand

Frp vil ikke si ja til Oslo-budsjettet uten større gjennomslag. Det bekrefter partiets gruppeleder overfor NRK.

Fotball illustrasjon kunstgress lag idrett

KUNSTGRESS: Mer penger kunstgressbaner er tema i budsjettforhandlingene blant de borgerlige i Oslo.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Saken er oppdatert kl. 15:42 etter siste forhandlingsmøte.

– Det er stor avstand både når det gjelder politikk og bevilgninger, sier Magnus Birkelund (Frp).

Møtet mellom de borgerlige partiene mandag ettermiddag endte uten enighet om neste års Oslo-budsjett.

Anbefaler å si nei

Birkelund sier at han ikke kan anbefale Frps bystyregruppe å si ja til budsjettet. Gruppa samles kl. 17:00 mandag.

Han sier at det er uenighet både om eldreomsorg, veivedlikehold og idrett.

Oslo Forhandlinger

ELDRE OG IDRETT: Frps gruppeleder Magnus Birkelund røper hovedkravene i budsjettforhandlingene.

Foto: William Jobling / NRK

– Men vi er innstilt på å fortsette samtalene, sier Birkelund.

I Oslo rådhus er forhandlingene om det første borgerlige budsjettet etter høstens maktskifte i innspurten.

Byrådspartiene Høyre og Venstre satte seg ned med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti i forrige uke for å skaffe flertall for sitt budsjettforslag.

Vil senke terskelen

Birkelund sier at å styrke eldreomsorgen er høyt på lista over Frps krav.

– Det må bli lettere å få en sykehjemsplass for dem som trenger det. Den terskelen må senkes, sier han.

Kunstgressbaner

Også mer penger til idrett er en hovedprioritering. VG har i flere saker satt søkelys på anleggskrisen i Oslo-idretten.

Det er ikke satt av penger hverken til nye fotballbaner eller rehabilitering av slitt kunstgress. Klubber melder at de må si nei til barn som vil spille fotball.

– Det betyr blant annet at vi må rehabilitere flere kunstgressbaner. Vi må så godt som mulig legge til rette for det gode arbeidet idretten gjør, sier Magnus Birkelund til NRK.

Han trekker særlig fram utfordringene Oslo har med kriminalitet blant unge.

– Da må vi i hvert fall sørge for at det er gode idrettstilbud. Der gjør norsk idrett en fantastisk innsats hver eneste dag.

Hull i asfalten

Å tette hull i byens og veier og gater var noe Frp snakket mye om i valgkampen. I sitt tilleggsbudsjett la Høyre- og Venstre inn 100 millioner ekstra til asfalt.

Les også Dette vil det nye byrådet bruke pengene på

Hallstein Bjercke, Venstre, med blomster på rådhustrappa

Men behovene er større enn som så, minner Magnus Birkelund om.

– Fremskrittspartiet ønsker alltid mer penger til rehabilitering av veiene, sier han.

NRK er kjent med at Frp har spilt mange andre saker inn i forhandlingene.

Blant dem er språktesting av 3-åringer og billigere parkering.

Frivillighet

Også KrF legger vekt på idretten, ifølge partiets gruppeleder Øyvind Håbrekke.

– KrF vil styrke idrett, frivillighet og kulturliv, sier han til NRK. Han vil også ha mer støtte til matutdeling, tiltak for rusmisbrukere og andre sårbare grupper, samt universell utforming.

Øyvind Håbrekke 1. kandidat KrF i Oslo valget 2023

FRIVILLIGHET OG MATUTDELING: Det er blant KrFs hovedprioriteringer, forteller gruppeleder Øyvind Håbrekke.

Foto: Astrid Waller

– Ingen kommentar

Fristen for å bli enige er torsdag. Da avgir finansutvalget sin innstilling til Oslo bystyre. Bystyret vedtar budsjettet onsdag i neste uke.

Leder for utvalget og gruppeleder for Høyre, Merete Agerbak-Jensen, vil ikke kommentere forhandlinger som ikke er ferdige.