Hopp til innhold

Redningspakke for Oslofjorden havarerte: – Veldig sørgelig

Til tross for klare advarsler om økokollaps i Oslofjorden, går de største partiene imot forslag om fiskeforbud.

Rasmus Hansson bak rattet på motorbåt i Oslofjorden

Rasmus Hansson (MDG) ville ha delvis fiskeforbud i Oslofjorden, men fikk ikke med seg de største partiene.

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Jeg tenker det er veldig sørgelig at regjeringen og Høyre enda en gang utsetter de tiltakene som er nødvendige for å redde Oslofjorden.

Det sier MDGs Rasmus Hansson etter at det er klart at forslagene om fiskeforbud i deler av fjorden vil bli nedstemt i Stortinget.

Blant de 13 punktene er:

  • Opprette bunntrålfrie soner i Oslofjorden og Indre Skagerrak
  • Etablere et nettverk av nullfiskeområder som også omfatter fritidsfiske
  • Totalfrede torsk

Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Rødt går inn for de fleste av MDGs forslag.

Men de andre partiene vil ikke være med på dette, deriblant Arbeiderpartiet.

– Vi deler bekymringen om at Oslofjorden er i ferd med å dø ut og at det haster med å gjøre noe, begynner Ap-politiker og saksordfører Mani Hussaini.

Mani Hussaini

Aps Mani Hussaini vil vente på nye utredninger om Oslofjorden som skal komme i høst.

Foto: Amalie Henden

–Hvis vi skal gjøre noe for Oslofjorden så må det være kunnskapsbasert, det må være utredet og det må faktisk sørge for at det får fjorden til å leve igjen, sier AP-politikeren.

Han sier at de vil avvente en utredning fra Miljødirektoratet som skal komme i høst.

Forskere blir opprørt

En av forskerne som står bak kravene om tiltak mot fisket, sier hun er sjokkert over det hun hører.

– Det er fagkunnskap bak oppropet vårt, sier Sissel Jentoft, som er professor i Biovitenskap ved Universitetet i Oslo.

Det er definitivt nok forskning til å kunne si at Oslofjorden sliter, at det er krise, og at vi må gjøre tiltak nå.

sissel jentoft

Professor Sissel Jentoft mener det er absolutt nok kunnskap til å sette i verk tiltak mot fiske i Oslofjorden.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Og et av de mest effektive tiltakene som vi kan gjøre nå, er å ta totalforbud på fiske, legger hun til.

For å redde Oslofjorden fra en mulig økologisk kollaps har forskere i årevis etterlyst større begrensninger på fisket.

Bekymringen gjelder blant annet kysttorsken som forskerne frykter forsvinner.

– Det brenner på dass, sa NMBU-professoren Thrond Haugen til NRK i vår.

Les også Vil forby alt fiske i Oslofjorden: – Brenner på dass

Torsk i Oslofjorden, ved Verdens ende

Forskere fra blant annet UiO og NMBU har foreslått å lage større fredningsområder der fisk og vegetasjon er beskyttet mot både bunntråling og fiske.

I tillegg vil de forby bunntråling i nasjonalparkene og Indre Oslofjord.

Trådalgen "lurv" legger seg oppå friske sjøplanter ved Nakkholmen i Oslofjorden.

Algen lurv kveler plantene i Oslofjorden. Dette ødelegger leveområdene for småtorsken. Bygging av nitrogenrenseanlegg er en av tiltakene som skal hjelpe. Men forskerne mener torsken også trenger annen hjelp.

Foto: NIVA

Les også Oslofjorden er halvdød – men denne båten haler opp tonnevis med fisk

Not med fisk henger langs siden på blå fiskebåt

Høyre sier partiet er positiv

Høyre er positivt innstilt til flere av forslagene, sier Mathilde Tybring-Gjedde, som tar avstand fra MDG's framstilling av dem som miljøsinke.

Men Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet har veldig snart frist for å komme med faglig råd om flere tiltak som må på plass, og vi vil se dem før vi stemmer for noen forslag stykkevis og delt, sier hun.

Hun opplyser at Høyre støtter nye bunntrål-frie soner og nettverk av nullfiskeområder.

Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de Grønne mener det ikke er noen vits å vente på nye utredninger.

– Det er forståelig hvis man er opptatt av politisk byråkrati.

Han legger til:

– Men det er ikke forståelig hvis man er opptatt av å redde Oslofjorden, og få tilbake en ren og rik fjord til glede for alle som bor her.

Oslofjorden

Forskere har lenge advart om at tilstanden til Oslofjorden er kritisk.

Foto: Bård Nafstad / n14859