Hopp til innhold

Vil ha elbilene tilbake i kollektivfeltet: – Folk bruker dobbelt så lang tid

Kollektivfeltet på E18 vest for Oslo bør kunne brukes av flere enn i dag, mener både NAF og Frp.

Elbilene ut av kollektivfelt

DET STORE SPØRSMÅLET: Elbiler i kollektivfeltet eller ei? Det er det store spørsmålet.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Siden elbilene ble kastet ut av kollektivfeltene 6. mai, har det vært køproblemer på E18 gjennom Bærum og Asker.

Køene har også spredd seg til tidspunkter hvor trafikken normalt flyter greit, slik som i helger og på kveldene.

– Nå er det mange som ser at køene hoper seg opp, samtidig som det er tomt i kollektivfeltet, sier Ingunn Handagard i NAF.

Hvordan er det å kjøre E18 for tiden?

Ønsker flere i kollektivfeltet

Bare busser, taxier, utrykningskjøretøy, hydrogenbiler og motorsykkel får nå bruke kollektivfeltet.

NAF ønsker at flere får bruke feltet.

– En løsning kunne vært at kravet til flere passasjerer i bilene ble satt opp, slik at hvis du kjørte med minst tre personer i bilen så kunne du brukt kollektivfeltet. Det hadde vært en måte å utnytte kapasiteten bedre på, sier Handagard.

Les også I dag blir elbilen kastet ut av bussfila, men det blir ikke flere busser

Trafikk Høvik mot Sandvika

Tidligere kunne elbiler med minst to personer om bord kjøre i kollektivfeltet i rushtida.

– Vi tror mer fleksibel bruk av kollektivfeltet kunne vært en god idé.

Synes du det er forvirrende hvorfor elbilene er kastet ut av kollektivfeltet? Se faktaboks lenger nede i saken.

Ingunn Handagard, NAF

Ingunn Handagard i NAF vil ha biler tilbake inn i kollektivfeltet. NAF står for Norges Automobile Forbund og er interesseorganisasjonen for bileiere.

Foto: NRK Kjartan Rørslett

Frp vil nulle tiltakene

Og NAF er ikke alene.

Frp har tidligere fremmet forslag på Stortinget om at elbiler får kjøre i kollektivfeltene igjen med en gang. Tirsdag sendte de også et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren.

De mener det må tas grep for å bedre trafikksituasjonen.

– Vi ser enorme køer på motorveiene inn til Oslo, sier Akershus-representant Himanshu Gulati.

Himanshu Gulati

Frps Himanshu Gulati vil ha elbilene tilbake inn i kollektivfeltet med en eneste gang.

Foto: Trond Lydersen / NRK

Han hevder folk nå bruker dobbelt så lang tid på å reise til og fra jobb.

– Dette vedtaket må snus fort som bare det, vi kan ikke leve med slike køer som er helt unødvendige, sier han.

Venter fortsatt på tall og statistikk

Men hos Statens vegvesen understreker prosjektleder for trafikk, Halvard Gavelstad, at man fortsatt ikke har fakta om hvordan køene endret seg etter at elbilene ble kastet ut.

– Det har gått veldig kort tid siden det og vi må bruke noe mer tid på å vurdere situasjonen og eventuelt se på endringer av tiltaket.

Statens vegvesen måler nå trafikkmengder, reisetider og forsinkelser.

– Vi vil kunne presentere dataene om ikke så lenge.

Halvard Gavelstad i Statens vegvesen

MÅ GJØRES: Halvard Gavelstad i Statens vegvesen forstår at noen er misfornøyde, men sier dette er nødvendig.

Foto: Erik Larsstuen / Statens vegvesen

Han legger til at mens det noen ganger er økt kø, har det andre ganger gått bedre enn forventet.

– Pinsetrafikken gikk jo for eksempel veldig fint, og i helger og kvelder er det heller ikke spesielt mye kø.

– Viktig å prioritere kollektivtrafikken

Gavelstad er tydelig på at hovedmålet er å få kollektivtrafikken til å flyte bedre og å redusere biltrafikken til Oslo.

Det er prioriteringen, og det til når Hammersborgtunnelen stenger, mener han.

Les også Ring 1 stenger 1. juli – Vegvesenet innrømmer at det blir mer kø

Hammersborgtunnelen

– Det er økt hastighet og bedre fremkommelighet for bussene nå, og vi ser at færre kjører bil inn til Oslo mens flere velger kollektivtransport.

Gavelstad sier at de likevel lytter og tar imot forslag, men at de ikke vil forhaste seg med å gjøre endringer.

– Vi går gjennom et spekter av mulige tiltak, og vil komme tilbake til det når vi har sett hvordan dette fungerer noen uker til.

Harpreet forklarer

Harpreet forklarer