Hopp til innhold

Vil åpne for at flere starter på skolen når det passer dem

Byrådet i Oslo vil la flere barn starte i førsteklasse når de er syv eller fem år gamle. Ikke alle foreldre syns det er en god idé.

På første skoledag står flere nye elever med skolesekken på utenfor Lakkegata skole i Oslo.

SEKS ÅR: I dag begynner barn på skolen året de fyller seks år. Nå vil Oslo-byrådet teste å gjøre det enklere å starte tidligere eller senere, ut fra barnets behov.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hver august pakker tusenvis av seks- og femåringer sekken med blyanter og viskelær.

Nervøse og spente går de til starten på et langt skoleløp.

Men burde alle være like gamle når de møter opp til første skoledag?

Det er lov i dag å både utsette og framskynde skolestarten, men nesten ingen gjør det.

Nå vil byrådet i Oslo gjøre det enklere for flere å starte på skolen når det passer dem.

– Særlig med tanke på å legge til rette for en god start for flere gutter som ikke er skolemodne, sier utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H).

– Det er store forskjeller på barn når de begynner. Noen er veldig skoleklare, og noen har egentlig behov for å begynne litt senere

Julie Remen Midtgarden

VIL TESTE: Byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden, vil gjøre det enklere å begynne tidligere eller senere på skolen i Oslo.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Fleksibel skolestart er et av tiltakene regjeringen har fått anbefalt av Mannsutvalget og det tidligere Stoltenberg-utvalget, for å jevne ut kjønnsforskjeller i skolen og høyere utdanning.

Les også Manns­utvalget foreslår todelt foreldrepermisjon: – Et spennende forslag

Marius Vigsnes med datteren Mille på babysang.

Kan starte tidlig eller sent

Fleksibel skolestart kan være at barnet starter enten senere eller tidligere på skolen.

I Danmark er dette vanlig. Mellom 10 og 15 prosent av danske seksåringer utsetter skolestart. Blant gutter født i desember venter halvparten ett år med å starte på skolen.

Ifølge Utdanningsnytt er det bare 0,6 prosent av hvert årskull med barn i Norge som utsetter skolestart.

Det største hinderet for mer fleksibilitet er, ifølge Oslo-byrådet, at det verken er skolen, foreldrene eller barna som bestemmer.

For å få lov må en fagperson vurdere at barnet ikke er klar til å starte skolen, eller at det er tvil om barnet er klar. Så må foreldrene samtykke.

Først da kan kommunen bestemme at barnet venter ett år med skolestart.

Ønsker foreldrene tidligere skolestart er prosessen enda mer komplisert.

– Dette er ganske ressurskrevende å få til for foreldre, PP-tjenesten, skoler og barnehager, sier Midtgarden.

Oslo 20200817. Elever på Lakkegata skole i Oslo på første skoledag.

STOR DAG: Fra første skoledag på Lakkegata skole i Oslo i 2020.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vil droppe vurdering

Byrådet vil forenkle systemet, blant annet droppe kravet om at barn blir vurdert av en sakkyndig.

– Det blir heller da en vurdering som er mer opp til foreldrene, lærer og barnehagepersonale, som sammen finner ut av når det er passende å begynne på skolen, forklarer Midtgarden.

Høyre i Stavanger har også foreslått å teste fleksibel skolestart der, ifølge Stavanger Aftenblad.

Les også Et bedre møte med skolen

Camilla Stoltenberg

For å droppe kravet om sakkyndig vurdering trenger både Oslo og Stavanger godkjenning fra Utdanningsdirektoratet.

Direktoratet skriver i en e-post til NRK at de vil vurdere en søknad fra Oslo grundig, men understreker også at kravet til sakkyndig vurdering anses som viktig i opplæringsloven.

– Kunnskapsdepartementet legger i forarbeidene til loven særlig vekt på «at vedtak om tidleg og utsett skolestart har noko å seie for heile skoleløpet til barnet…», skriver direktoratet.

Delte syn blant foreldre

Men hadde flere sendt barna på skolen tidligere eller senere om det var lettere?

Foreldre om fleksibels kolestart.

ULIKE: Jeanette Jakobsen (f.v), Thomas Vik og Stine Svegaarden har ulike syn på hva som er best for egne barn.

Foto: Nadir Alam

Blant foreldrene NRK møter utenfor Margarinfabrikken barnehage i Oslo er det ulike syn på det.

Litt fleksibilitet er jo aldri feil. Det virker som et fornuftig forslag, sier Thomas Vik.

Det er nok veldig store forskjeller på modenheten til unger når de er seks år. Det kan være lenge å sitte stille for enkelte, sier han.

skolestart foreldre barnehage

POSITIV: Thomas Vik mener det er tidlig å starte på skolen når man er seks år.

Foto: Nadir Alam / NRK

Stine Svegaarden tror flere ville benyttet seg av muligheten hvis det var mer utbredt og tilgjengelig. Da ville det også blitt mindre stigma rundt det, mener hun.

– Hvis det blir mer fleksibelt til småen her skal starte på skolen, hadde du vurdert det?

– Vi vet jo ikke hvordan han er om to år. Men hvis det blir behov for det, tenker jeg det hadde vært fint å ha muligheten, sier Svegaarden.

skolestart foreldre barnehage

FORTSATT TID TIL Å TENKE: Sønnen til Stine Svegaarden skal ikke begynne på skolen før om et par år.

Foto: Nadir Alam / NRK

Jeanette Jakobsen er skeptisk. Hun støtter at alle starter på skolen til en fast alder.

– Men selvfølgelig kan det være andre behov som spiller inn, så man må vurdere hvert tilfelle enkeltvis.

Men det er ikke noe du har vurdert for dine barn?

– Nei, egentlig ikke.

skolestart foreldre barnehage

SKEPTISK: Jeanette Jakobsen tror det er best at alle starter samtidig på skolen.

Foto: Nadir Alam / NRK

Ville du valgt annen skolestart for ditt barn?

– Mange barn kunne fått en bedre skolestart

De siste årene har det i snitt vært 80 søknader om utsatt skolestart i Oslo-skolen, tilsvarende litt over 1 prosent av elevene.

På Ruseløkka skole er rektor Merete Hansen positiv til byrådets forslag.

– Jeg tenker med fordel at flere kunne ha gjort det.

Hansen legger til at barn vil kunne få en bedre skolestart og oppleve mer mestring hvis de får øve på grunnleggende ferdigheter et år til i barnehagen.

Merete Hansen, rektor ved Ruseløkka skole

STØTTER: Merete Hansen er rektor ved Ruseløkka skole. Hun tror flere barn med fordel kunne ha startet senere på skolen.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK