Hopp til innhold

Dømt for ulovlig dumping

Norges Geotekniske Institutt (NGI) og statsbedriften Secora er i Oslo tingrett dømt for ulovlig dumping av giftig masse i Bunnefjorden. Oslo havn er frifunnet på alle punkter.

Malmøykalven

NGI og statsbedriften Secora er i Oslo ilagt bøter på til sammen 750.000 kroner for ulovlig dumping av giftig masse i Bunnefjorden.

LES: Ber om fengsel for slamdumping

LES: Avviser det meste i dumping-tiltale

For det statseide entrepenørselskapet Secora AS lyder boten på 500.000 kroner. I tillegg inndras 500.000 kroner av selskapets fortjeneste etter dumpingen av forurenset masse og kloakk i Oslos havnebasseng.

Aktor la ned påstand om 60 dagers fengsel for to ansatte som innrømmet dumping, disse to er ilagt bøter på 20.00 kroner hver. Det er på bakgrunn av disse innrømmelsene at Secora ble dømt.

Retten konkluderer med at påtalemyndighetene ikke har gode nok bevis for at rundt 33 000 m3 forurensede masser ble dumpet. Den samlede bevisførselen viser at at det totalt ble dumpet kun 1200 m3 med mudder og stein.

NGI må ut med 250.000 kroner i bot i den samme saken. Ytterligere 200.000 kroner inndras fra selskapet.

LES: Nekter skyld

LES: Innrømmer delvis skyld

Oslo havn frifunnet

For de dømte var straffen mildere enn aktors påstand som lød på 30 dagers fengsel for de involverte og bøter på 3 millioner kroner for selskapene.

Prosjektleder i Oslo Havn, Torild Jørgensen, var sammen med de fire medarbeidere i Secora personlig tiltalt for medvirkning til brudd på forurensingsloven.

Det kommunale selskapet Oslo Havn var også tiltalt i saken, men både selskapet og Jørgensen ble frifunnet.

Advokat Frode Sulland

Advokat Frode Sulland

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Frode Sulland, forsvarer for prosjektleder i Oslo havn, Toril Jørgensen sier hans klient er svært nøgd med dommen.

– Hun hadde nok forventet dette, men er lettet. Vi mener både tiltalen og etterforskning hele tiden har vært på et veldig sviktende grunnlag. Det har vært en ensidig etterforskning uten tilstrekkelig forankring i fagmiljøer, og det har vært en påtalemessig vurdering som vi mener har vært helt uten forankring i bevisene i saken.

– En betydelig seier

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund er glad for dommen.

– Dette er en betydelig seier og viser at det nytter å bruke loven, sier Oddekalv.

Ingen av de tiltalte anerkjente skyld for ulovlig dumping av giftslam ved Malmøykalven da rettssaken startet i november.