Hopp til innhold
Giftdeponering ved Malmøykalven

Professor mener kvikksølv i torsk kan skyldes giftdeponi

Forklaringen på forhøyede verdier av kvikksølv i torsk fra indre Oslofjord, kan spores tilbake til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven, mener vannprofessor Espen Lydersen.

Giftdeponering ved Malmøykalven

– Slamdeponiet har gjort Oslo Havn renere

NIVA sier skeptikerne til Malmøykalvendeponiet tok feil.

Giftdeponering ved Malmøykalven

Anker dom i giftdumpingsaken

Statsadvokaten anker frifinnelse av Oslo Havn i Malmøykalven-saken.

Malmøykalven

Dømt for ulovlig dumping

Norges Geotekniske Institutt (NGI) og statsbedriften Secora er i Oslo tingrett dømt for ulovlig dumping av giftig masse i Bunnefjorden. Oslo havn er frifunnet på alle punkter.

Malmøykalven

Innrømmer delvis skyld

Mudringsselskapet Secora innrømmer delvis skyld for ulovlig dumping i Oslofjorden. Etter at saken kom frem i media i september 2007, iverksatte Secora både interne og eksterne granskinger.

Giftdeponering ved Malmøykalven

Nekter skyld

Ingen av de tiltalte anerkjente skyld for ulovlig dumping av giftslam ved Malmøykalven da rettsaken startet mandag.

Giftdeponering ved Malmøykalven

- Foregår på forsvarlig vis

Oslo Havns tildekking av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven foregår på forsvarlig vis. Det mener Statens forurensningstilsyn.

Bernt Stilluf Karlsen, Oslo Havn.

Avviser det meste i dumping-tiltale

Ledelsen i Oslo havn måtte i går stå til rette for politikerne etter giftdumpingen i indre Oslofjord.

Slammet ligger der det skal

- Verdiløs undersøkelse

Slammet som er deponert i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven ligger der det skal, fastslår Norges Geologiske undersøkelse i en ny rapport. Are Dammann i Innbyggerinitiativet på Nesodden mener derimot rapporten er verdiløs.