Hopp til innhold

– Slamdeponiet har gjort Oslo Havn renere

NIVA sier skeptikerne til Malmøykalvendeponiet tok feil.

Giftdeponering ved Malmøykalven

Slamdeponering ved Malmøykalven.

Foto: Åsmund Haslie/NRK

 John Arthur Berge

Forsker ved NIVA, John Arthur Berge.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX

Undersøkelser Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har gjort i indre Oslofjord viser at havnebassenget er renere nå enn det var før etableringen av slamdeponiet ved Malmøykalven.

Lokalmiljøet og miljøverngrupper har protestert sterkt mot slamdeponiet, men nå mener NIVA at bekymringen var grunnløs.

– Våre undersøkelser viser at skeptikerne tar feil, sier John Arthur Berge i NIVA.

Les: Alt om Malmøykalvendeponiet

Skjell kan fortsatt ikke spises

Prøver av blåskjell, reker og fisk viser at miljøgiftkonsentrasjonene er lavere sammenlignet med nivåene før og under opprydningstiltakene.

– Noen mente at måten dette ble utført på ville øke miljøgiftkonsentrasjonene i området, forklarer Berge.

Mens prøveresultatene viser en generell nedgang av miljøgifter i fisk og skjell, gjelder fortsatt rådet om at disse ikke skal spises.

– Rådet er at man ikke skal spise lever fra torsk i indre Oslofjord, og man skal uansett ikke spise blåskjell fra bryggestolper og slikt, sier Berge.

Les: