Hopp til innhold

Innrømmer delvis skyld

Mudringsselskapet Secora innrømmer delvis skyld for ulovlig dumping i Oslofjorden. Etter at saken kom frem i media i september 2007, iverksatte Secora både interne og eksterne granskinger.

Malmøykalven

Det er på bakgrunn av rapporten fra Det norske Veritas at Secora nå innrømmer delvis skyld. Administerende direktør, Ole-Johnny Johansen sier det kan ha forekommet uregelmessigheter, men at det ikke er systemet som har sviktet.

LES OGSÅ: Risikerer to års fengsel

Ole-Johnny Johansen

Ole-Johnny Johansen, adm. dir. Secora AS

- Det er vi veldig opptatt av. At det har sviktet på individnivå, det må vi bare akseptere, og det kan se ut som om det har skjedd her. Det er i hvert fall ikke systemet som svikter, det hadde vært betydelig verre.

- Vil det si at det er de ansatte som må ta straffen?

- Nei, det vil det ikke si. Og når det er straffeansvar så handler det jo om hvorvidt de ansatte handler på vegne av selskapet eller om de handler med forsett, eller med overlegg, med viten og vilje. Det blir da igjen juss, og det må retten ta stilling til. Men i hvert fall så skal vi ta det ansvaret vi har i forhold til det som måtte bli bevist gjennom rettsaken, sier Johansen.

LES OGSÅ: Nekter skyld

Mener fjorden er renere nå


Secora er entreprenøren som har stått for nedføringen av forurenset avfall til deponiet ved Malmøykalven. Ifølge politiet skal selskapet skal ha dumpet 33 000 kubikk svært miljøfarlig slam i havoverflaten, i stedet for å slippe det rolig ut ned ved bunnen, slik at det ble liggende.

I rapporten fra Veritas - som var på bestilling av Secora - blir det konkludert at mellom 750 og 1200 kubikk har blitt dumpet i overflaten. Dette er betraktelig lavere enn 33 000 kubikk, som politiet hevder skal ha blitt dumpet.

Secura, Oslo Havn og Norges Geotekniske Institutt er tiltalt for å dumpet forurenset masse i strid med vilkårene i tillatelsen fra Statens Forurensingstilsyn. Til tross for dette viser sluttrapporten fra Veritas at det ikke er tegn til økt forurensing i Oslofjorden.

- Oslofjorden er, uansett hva som måtte komme frem i denne rettsaken, betydelig renere i dag enn da vi startet prosjektet, og prosjektet er jo teknisk sett et vellykket prosjekt, sier administerende direktør i Secora, Ole-Johnny Johansen.

Carl Graff Hartmann

Carl Graff Hartmann , Aktor

Kun en påstand

Politiadvokat Carl Graff Hartmann, som er aktor i saken, har dette å si om at Secora hevder at Oslofjorden aldri har vært renere.

- Det er da en påstand fra dem, nå skal vi ha bevisførsel rundt dette, og få frem den faren for forurensing som dette har representert. Det er dette som er kravet i forurensingsloven: - Forbudet mot å gjøre noe som kan innebære fare for forurensing, avslutter Hartmann.

LES OGSÅ: Oslos havnebunn er ikke ren