Hopp til innhold

Professor mener kvikksølv i torsk kan skyldes giftdeponi

Forklaringen på forhøyede verdier av kvikksølv i torsk fra indre Oslofjord, kan spores tilbake til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven, mener vannprofessor Espen Lydersen.

Giftdeponering ved Malmøykalven

Slik så det ut da slamdeponeringen ved Malmøykalven pågikk

Foto: Åsmund Haslie/NRK

Mattilsynet gikk i dag ut og advarte gravide og ammende kvinner og barn under fem år mot å spise torsk fra indre Oslofjord.

Undersøkelser viser at torsken kan inneholde nærmere 0,3 milligram kvikksølv per kilo fisk. Det har aldri vært så høyt som det er nå.

Espen Lydersen

Det er vanskelig å si om kvikksølvnivået vil fortsette å stige, sier Espen Lydersen, men han mener det er stor sannsynlighet for det.

Foto: Høgskolen i Telemark

– En mulig årsak er mudringen som fant sted i Indre Oslofjord, hvor de flyttet på over to tonn med kvikksølv, mens det naturlige en tilførsel på nærmere åtte kilo. Det kan også være andre grunner.

Professor i Limnologi ved Høgskulen i Bø, Espen Lydersen mener dypvannsdeponiets rolle bør sees nærmere på.

– Det er ikke sikkert deponiet har hatt noe effekt, men det må vurderes. Vi vet at de flyttet mange kilo med slam, at de hadde noen uhell og sølte noen kilo. Det bør være med i en vurderingsfaktor.

Lite sannsynlig

Miljødirektoratet mener det er lite sannsynlig at kvikksølvnivået i torsk i indre Oslofjord har med opprydningen i Oslo havn å gjøre, og viser til at nivået av kvikksølv øker i flere andre fjorder og mange innsjøer, både i Norge og internasjonalt.

– Deponiet er selvsagt med i vår vurdering, men det skjer ikke noe annet i indre Oslofjord enn det som skjer andre steder, sier Anne Sundbye som er seksjonsleder for miljøovervåking og kartlegging i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro, har i en kronikk i Dagsavisen tidligere avvist koblingen mellom deponiet og de forhøyede kvikksølvnivåene.

Hva skyldes det høye kvikksølvnivået i torsken i indre Oslofjord, etter din mening?

– Det sitter vi også å lurer på. Det er gjort ganske mange undersøkelser og forskerne jobber med å finne årsaken. Klimaendringer med økt nedbør kan være én forklaring, men det kan være flere forklaringer, sier Sundbye.

Ulike tolkninger av tall

Anne Sundbye avviser at kvikksølvnivået har økt siden 2006 da Oslo havn startet arbeidet med å rydde i havnebassenget.

– Overvåkingen vår viser at kvikksølvnivåene har steget i torskefilet i Indre Oslofjord siden miljøovervåkingen startet i 1984 og at det har vært en signifikant økning fra 2003 til nå, økningen startet altså tidligere enn opprydningen startet.

Professor Espen Lydersen tolker dataene fra Miljødirektoratets overvåkingsprogram «Miljøgifter i kystområdene» på en annen måte.

– Kvikksølvnivået har steget jevnt og trutt fra 1984 og frem til 2002. Så var det en viss nedgang og utflating i fire år, men fra 2006 har det økt betydelig.