Hopp til innhold

Beboere på søppelfylling kan endelig juble

14 familier får medhold i at det er søppel som råtner og krymper nede i bakken som er skyld i at husene deres blir skjeve.

Søppeldeponi Skedsmo

Det gamle avfallsdeponiet strekker seg under deler av boligfeltet. Det har gitt problemer med søppelgass og skakke hus.

Foto: NRK Luftfoto/Stian Rugsveen, Gregard Pallotta / NRK grafikk

– Nå er jeg lykkelig, men samtidig føler jeg meg helt tom. Det er en seks års kamp som endelig er over, sier Vidar Hoel, som er talsmann for de 14 familiene.

Vidar Hoel

Vidar Hoel er talsmann for de 14 huseierne som har ligget i en årelang strid med hjemkommunen om søppelgasser og setningsskader.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Den helt ferske dommen fra lagmannsretten sier at beboerne skal ha dekket et verditap på eiendommene sine på femti prosent.

Dette utgjør rundt 35 millioner kroner sammenlagt for de 14 husene. I tillegg må Lillestrøm kommune dekke beboernes saksomkostninger på 4,7 millioner kroner fra lagmannsretten og 7,6 millioner fra tingretten.

Dette er andre gang beboerne går seirende ut av rettssak med Lillestrøm kommune. Også i tingrettsdommen fra i fjor ble huseierne tilkjent en tilsvarende erstatning.

Men gleden ble kortvarig for beboerne. Kommunen ville ikke akseptere dommen. 12. januar i år startet en tre uker lang ankebehandling i gamle Fet rådhus.

Huseiere rådslår før rettsak

Da ankesaken startet i januar holdt huseierne en kort og smittevennlig samling.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

At kommunen fortsatte å kjempe videre mot egne innbyggere i rettssalen fikk politiske følger i Lillestrøm, da MDG brøt av samarbeidet med Arbeiderpartiet.

Solgte tomter over fylling

Striden handler om at mange hus har blitt skakke og metangass har lekket inn. Beboerne har ment det har vært kommunens feil som eier av fyllinga. Kommunen derimot har ment at ansvaret lå hos utbyggerne. De hevder de ikke gjorde godt nok arbeid, blant annet med fundamenteringen.

Kommunedirektøren nå vil sette seg inn i dommen, før politikerne bestemmer om det skal ankes. Det skriver kommunen på sine nettsider.

Det var Skedsmo kommune (nå Lillestrøm) som i sin tid eide og drev deponiet som strekker seg inn under deler av boligfeltet. Kommunen solgte også tomtene på 1990-tallet.

– Er deponiets feil

I dommen fra Eidsivating lagmannsrett får huseierne medhold i at det er søpla som råtner og krymper nede i bakken som er skyld i at husene blir skjeve.

Vidar Hoel og ordfører Ole Jacob Flæten

Familiene har ligget i strid med kommunen og krevd at boligene blir erstattet. Talsmann for huseierne, Vidar Hoel (t.h.) og tidligere ordfører Ole Jacob Flæten.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Kommunen argumenterte i retten med at den nå har gjort store forbedringer for beboerne. De har laget et oppsamlingsanlegg som skal fjerne gassen fra området.

Kommunen har også hevdet at mengdene metangass som lekker inn i husene er så små at det er helt ufarlig. Og at verdireduksjonen på boliger i nærområdet er liten.

Beboerne mener anlegget ikke virker og ikke vil fjerne gass som havner nær deres hus. De frykter at gass kan lekke inn og eksplodere.

En hendelse fra i fjor høst illustrerte problemet, mener de. Da ble en gasslomme punktert like ved en av boligene og potensielt brennbar gass strømmet opp av hullet ved husveggen.

Richard Møller filmer hullet i hagen hvor den boblende lyden kommer opp.

Richard Møller filmer hullet i hagen hvor den boblende lyden kommer opp.

Dommen fra Eidsivating lagmannsrett gir beboerne rett i at gassen er et problem:

«Gassen er et reelt problem, og ikke et subjektivt, innbilt problem hos huseierne», står det.

Retten viser til at det tidligere er revet et hus og at leiligheter har blitt tømt på grunn av gassen. De viser også til at det er sakkyndige som har vært inne og landet på at gassen er et problem.