Hopp til innhold

Visste om enda en milliardsprekk i oktober – sa ingenting til bystyret

Allerede i fjor visste byrådet at også andre del av Oslos nye vannforsyning lå an til en milliardsprekk. Det sa de ingenting om da striden raste om første del av prosjektet før sommeren.

Byggestart av ny vannforsyning til Oslo

VISSTE: Startskuddet for nytt renseanlegg på Huseby gikk i februar i år. Da hadde byrådet og daværende miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg hatt urovekkende informasjon om stamnettet i flere måneder.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Veldig rart, sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg.

Sprekken på 5,2 milliarder kroner for Holsfjorden-prosjektet førte til byrådskrise i Oslo i juni.

Kjent siden i fjor høst

Men det er en enda større overskridelse i vente, fortalte NRK nylig.

Det dreier seg om det såkalte stamnettet, vanntunnelene som skal frakte ferdig renset Holsfjorden-vann fra vest til øst i Oslo.

Nå viser det seg at mye av denne kostnadssprekken har vært kjent siden i fjor høst. Det viser dokumenter NRK har fått tilgang til.

Anne Haabeth Rygg

FORUNDRET: Anne Haabeth Rygg (H) syns det er veldig rart at byrådet ikke sa noe om den nye kostnadssprekken som var i vente.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Høyre synes det er veldig spesielt at byrådet ikke sa et ord om dette da sprekk nummer én var tema i juni.

– Her sitter vi i en høring med alle partier i bystyret før sommeren. Byrådet sitter og vet at de har en like stor overskridelse på skrivebordet sitt. Men ingen av dem tenker på å nevne det.

– Det er hårreisende, sier Anne Haabeth Rygg.

Ekstraregning

Andre del av prosjektet ligger an til å koste 9 milliarder kroner. Det er 7 milliarder kroner mer enn først antatt.

Grafikk av ny vannforsyning til Oslo - Holsfjorden-prosjektet pluss stamnett - fra Dagsrevyen.

NY VANNFORSYNING: Første del – tunnel fra Holsfjorden og renseanlegg på Huseby i hvitt. Stamnettet i gult.

Illustrasjon: NRK

Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) fortalte bystyret om ekstraregningen i et notat 6. juli.

Uka før fikk hun en foreløpig presentasjon fra Dovre. Selskapet har jobben med å kvalitetssikre prosjektet.

NRK har fått tilgang til dokumentet, som er unntatt offentlighet. Her går det fram at mye av overskridelsen var kjent i forprosjektet fra Vann- og avløpsetaten.

Det forelå i september i fjor og ble sendt rådhuset 28. oktober.

Fra 2 til 9 milliarder

Slik har prisen skutt i været:

  • 13. november 2019: Oslo bystyre vedtar del én av Oslos vannforsyning (Holsfjorden-prosjektet).
  • Byrådet informerer om at det også kommer en del to (stamnettet).
  • Prisen på del to er grovt anslått til 1,949 milliarder kroner (uten sikkerhetsmargin) og 2,279 milliarder kroner (med en slik buffer).
  • 28. oktober 2020: Vann- og avløpsetaten oversender forprosjektet for del to til byrådsavdeling for miljø og samferdsel.
  • Prisen er anslått til om lag 5,7 milliarder kroner uten sikkerhetsmargin.
  • Prisen med en slik sikkerhetsmargin er ikke oppgitt i materialet NRK har fått tilgang til, men ligger erfaringsmessig mellom 6,5 og 7 milliarder kroner.
  • 6. juli 2021: Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav informerer bystyret om foreløpige resultater fra kvalitetssikringen av prosjektet.
  • Prisen er nå oppe i 7,550 milliarder kroner (uten buffer) og 9,250 milliarder kroner (med buffer).

Hoveddelen av det første prishoppet skyldes «modning» og «detaljering» av prosjektet, ifølge Dovre.

Undervurdering av kostnadene ved å bruke tunnelboremaskiner (TBM) er den viktigste grunnen til det andre.

Ikke vanlig å informere

At tallene fra forprosjektet ikke ble nevnt, er i tråd med vanlig praksis, ifølge byrådet. Sirin Stavs kommunikasjonsavdeling skriver dette i en e-post til NRK:

– Informasjonen er på dette tidspunktet usikker og mangler kvalitetssikring. Det er ikke vanlig å oversende slik informasjon til bystyret.

– Det er byråden og dennes avdeling sin oppgave å gi bystyret best mulig informasjon, slik at de kan fatte sine beslutninger på riktig grunnlag.

Å dekke seg bak reglene holder ikke i denne saken, mener Høyres Anne Haabeth Rygg.

– Dette er et spørsmål om å bruke sunn fornuft. Hvis man ser at dette prosjektet spinner ut av alle økonomiske rammer, må man ha vett på å informere bystyret, sier hun.

Da kunne det kanskje blitt flertall for å se nærmere på andre løsninger for reservevannet, tror hun. Et forslag om å utrede avsalting av sjøvann ble nedstemt i bystyret.

Feil å kalle det «kostnadssprekk»

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) sier til NRK at det er uredelig av Høyre å fremstille dette som en kostnadssprekk.

– Det tidlige, foreløpige kostnadsanslaget ble laget to år før man var ferdig å planlegge, gjøre grunnundersøkelser og beregne kostnadene. Nå jobber vi med å kvalitetssikre prosjektet, og først når det er ferdig skal det fremmes et forslag til reguleringsplan og budsjett for bystyret

Det har altså aldri blitt vedtatt budsjett for prosjektet det er snakk om, sier Stav.

27 milliarder kroner

De to vannprosjektene samlet ligger nå an til å koste 27 milliarder kroner. Regningen er det Oslos innbyggere som må ta via vannavgiften.