Hopp til innhold

Slik skal de stramme inn på boligbygging i Oslo: – Har vært rimelig texas

Nå strammer byrådet kraftig inn på hva tomteeiere i hovedstadens villastrøk får lov til å bygge.

Tettbygde boliger på Nordstrand i Oslo

TETT: Nordstrand er ett av stedene hvor det har blitt stadig tettere mellom nye boliger.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Gamle, ærverdige villaer som rives. Store trær som jevnes med jorden. Nye boliger tett i tett.

Knapt noe skaper så bitre nabokonflikter i Oslos villastrøk som fortetting.

Nå skal det strammes kraftig inn.

– Det har vært rimelig texas en periode, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Det har skjedd mye nødvendig og bra fortetting. Men det har nok gått veldig langt, sier han.

Vil ta bedre vare på det grønne

Nå går de tre byrådspartiene ut og inviterer bystyret til et bredt forlik om nye og strengere regler.

Reglene går under navnet småhusplanen.

– Det har vært mye fortetting som folk ikke syns har funka bra. For tett bygging og for mye inngrep i grøntområder og terrenget.

Det sier SV-byråd Sunniva Holmås Eidsvoll.

Hanna E. Marcussen, Sunniva Holmås Eidsvoll og Raymond Johansen i borggården foran rådhuset.

INVITERER TIL SAMARBEID: Byrådspartiene ønsker bredest mulig flertall for at reglene skal stå seg over tid. Her er Hanna E. Marcussen (MDG), Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) og Raymond Johansen (Ap).

Foto: Olav Juven / NRK

Hovedintensjonen er at Oslo skal ta bedre vare på den naturen som finnes i småhusområdene og bevare mer av områdenes karakter.

– Det har vært mye diskusjon særlig om prosjekter hvor man nesten fjerner nesten all vegetasjon, legger et betongdekke og bygger tett i tett med eneboliger, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

NRK forklarer

Hva er småhusplanen?

Hva er småhusplanen?

Småhusplanen er reguleringsplanen for småhusområder i Oslos ytre by.

Hva er småhusplanen?

Planen gir detaljerte føringer for hva som er lov å bygge, rive og endre på eiendommer innenfor store deler av byens områder med eksisterende småhusbebyggelse.

Hva er småhusplanen?

Planen gjelder for 28.300 eiendommer i bydelene Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordre Aker, Nordstrand, Stovner, Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker og Østensjø.

Hva er småhusplanen?

Det er ca. 30.000 bygninger som rommer rundt 40.000 boenheter innenfor planområdet i dag.

Hvert år bygges det i gjennomsnitt ca. 330 nye boliger innenfor planområdet.

 

Kilde: Oslo kommune

28.300 eiendommer berørt

Det endelig forslaget om nye og strengere regler blir lagt fram for bystyret tirsdag. Småhusplanen omfatter 28.300 eiendommer i 13 bydeler.

– Hovedgrepene er å tillate noe mindre utbygging og ha regler som i større grad sikrer terreng og vegetasjon, sier Hanne Marcussen.

Dette er de viktigste punktene for å oppnå det:

  • Det må være minst 600 kvadratmeter tomt per boenhet for eneboliger. 450 kvadratmeter per boenhet for to- og tremannsboliger.
  • Firemannsboliger og mer enn tre hus i rekke er i utgangspunktet ikke lov. Vil kreve egen reguleringsplan for å bli tillatt.
  • Bare 16 prosent av tomta kan være bebygd. I dag er grensen 24 prosent.
  • Minst 60 prosent av tomta skal være fri for terrenginngrep.
  • Forbud mot å fjerne store trær.
  • Forbud mot takterrasser.
  • I utgangspunktet forbud mot å rive boliger fra før 1945.
Graving i bakken på Nordstrand, småhusplan

MANGE BLIR BERØRT: De nye reglene omfatter 28.300 tomter hvor det i dag er rundt 40.000 boenheter.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Høyere og tettere andre steder

Byrådet erkjenner at de nye reglene vil gi færre nye boliger enn de gamle reglene.

– Oslo trenger flere boliger. Vi er en by i vekst, sier Hanna Marcussen.

Hun sier at mesteparten av veksten også fram til nå har skjedd andre steder enn i småhusområdene.

Byrådet vil likevel ta igjen det tapte ved å bygge høyere og tettere andre steder.

– Vi ønsker å tillate mer fortetting rundt kollektivknutepunktene, også ved at man kan bygge noe høyere i de områdene, sier Marcussen videre.

Hun viser til at byrådet tirsdag også legger fram et nytt forslag til høyhusstrategi.

Her peker de ut ti områder de mener tåler høyhus på inntil 70 meter. Grensen i dag er 42 meter.

Omstridt byggeforbud

I påvente av innstramningene innførte Oslo kommune byggeforbud i april i fjor. Hensikten var å hindre utbyggere i år bygge så høyt og tett som mulig før nye regler trådte i kraft.

Byggeforbudet har vært svært omstridt.

En lekkasje gjorde nemlig at noen ble varslet på forhånd og rakk å søke før det ble satt full stopp.

Derfor ble det innført et åtte ukers amnesti fra forbudet i februar.

Inviterer til samarbeid

Målet er å vedta de nye reglene i bystyret før sommeren og i god tid før valget.

Byrådsleder Raymond Johansen håper på bredest mulig flertall for småhusplanen. Han sier at det er viktig med forutsigbare regler som kan stå seg over tid.

– Derfor har byrådspartiene i første omgang invitert Høyre og Venstre til et bredt samarbeid om denne planen. Jeg er veldig glad for at de har takket ja til det, sier Johansen.