Hopp til innhold

Sier nei til å fjerne ordens- og oppførselskarakter

Det gamle byrådet i Oslo ville droppe karakterer i orden og oppførsel. Det nye dropper hele forsøket.

Julie Remen Midtgarden, skolebyråd, Høyre, foran Tokerud skole

DROPPER FORSØK: Byråd for utdanning i Oslo, Julie Remen Midtgarden (H).

Foto: Olav Juven / NRK

– Byrådet ønsker karakterer – også i orden og oppførsel, slår Julie Remen Midtgarden (H) fast.

Den nye byråden for utdanning møter NRK etter et besøk på Tokerud skole, en ungdomsskole på Vestli i Groruddalen.

Elever i ungdomsskolen og på videregående skal få ordens- og oppførselskarakter på vitnemålet også i årene som kommer.

Karakterer og elevsamtaler

Midtgardens forgjenger fra SV ville delta i et nasjonalt forsøk der orden og oppførsel blir vurdert på andre måter.

– Vi går bort fra det forsøket, sier Julie Remen Midtgarden.

– Men vi skal ikke bare ha karakterer. Det er viktig at elever og lærere fortsetter å snakke sammen om orden og oppførsel. Lærere skal gi tilbakemelding til elever i elevsamtaler slik at elevene kan utvikle seg, sier hun.

– Sier nei til kunnskap

SVs tidligere skolebyråd er i dag leder for kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre.

Sunniva Holmås Eidsvoll mener at Høyre sier nei til kunnskap.

– Det er helt uforståelig at Høyre vil takke nei til ny forskningsbasert kunnskap om hvordan vi kan få bedre orden og oppførsel i skolen, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Det er Utdanningsdirektoratet (Udir) som har invitert til forsøket.

Sunniva Holmås Eidsvoll

VIL HA FORSØK: Gruppeleder i bystyret og leder for kultur- og utdanningsutvalget, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

Foto: Annika Byrde / NTB

– Rykker nedover

Hun sier at det ikke er noe som tyder på at dagens karakterer i orden og oppførsel bidrar til bedre læring eller bedre klassemiljø.

Hun peker på noe hun mener er et stort paradoks.

– Karakterene tar kun utgangspunkt i hva elevene ikke skal gjøre. Elevene kan kun rykke nedover på karakterskalaen. Det er stikk i strid med all annen vurdering i skolen, sier SV-politikeren.

Hun mener derfor at dagens system rammer sårbare elever med behov for hjelp og ikke nedsatt karakter.

Utydelig forsøk

Høyres skoletopp i Oslo slår tilbake mot kritikken.

– Er det en ting jeg tror folk vet, er det at Høyre og det nye byrådet er opptatt av kunnskap i skolen, sier Julie Remen Midtgarden.

Hun mener derimot at forsøket fra Udir er for vagt.

– Det er skissert at man skal gå bort fra karakterer, men det er utydelig hva alternativet til karakterer er.

– Hva er poenget med å sette en karakter?

– Vi mener at elevene må ha noe forutsigbart å forholde seg til. Det handler om tydelige forventninger og om å gi elevene muligheten til å påvirke sine egne karakterer, sier Julie Remen Midtgarden.

Les også Enorme forskjeller i Oslo-skolen – de dårligste ligger fire til fem år bak

Jente leser i lesebok

Eksamen består

Hun har også felt dommen over to andre forsøk som forgjengeren ville sette i gang. Begge handler om eksamen.

Det ene går ut på at elevene på ungdomsskolen selv kan velge hvilket fag de skal komme opp til eksamen i.

Også det forsøket blir nå droppet.

Det andre er at elever på videregående skal få en langtidsoppgave som alternativ til eksamen.

Den utprøvingen vil ikke Oslo trekke seg fra. Det kan ifølge skolebyråden gi nyttig innsikt i hvordan underveisvurderingen kan utvikles videre.

Men hun har en klar forutsetning:

– En langtidsoppgave skal være i tillegg til eksamen, ikke i stedet for. Byrådet er for eksamen. Det kommer vi til å fortsette å være, sier Julie Remen Midtgarden.

Fortsatt fritt skolevalg

Det første Høyre- og Venstre-byrådet gjorde, var også å endre rødgrønn skolepolitikk.

Det nye byrådet vil at det fortsatt skal være karakterene fra ungdomsskolen som avgjør hvilken videregående skole elevene kommer inn på.