Hopp til innhold

Høyre kritiserer fjerningen av p-plasser: – Nesten vanskelig å ta seriøst

Byrådet i Oslo har fjernet 4221 parkeringsplasser i Oslo til fordel for sykkelveier. I løpet av året vil 5000 plasser være borte.

Miljø og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) med sykkel i Ullevålsveien.

FJERNER P-PLASSER: Oslos miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG)

Foto: Olav Juven

FJERNER P-PLASSER: Oslos miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG)

Foto: Olav Juven

Mange mener at Oslo ikke bygger sykkelveier fort nok og at det er for utrygt å ta seg rundt i byen på tohjuling.

Andre syns hverdagen blir upraktisk når det er stadig færre steder å sette fra seg bilen.

Uansett syn på konflikten mellom bil og sykkel; tallenes tale er nå klar.

Siden det rødgrønne byrådet kom til makten, er 4221 parkeringsplasser fjernet for å bygge sykkevei.

Syklist i Colletts gate

RØD ASFALT: Parkerte biler er erstattet med rød asfalt mange steder, om enn blass enkelte steder. Her fra Colletts gate.

Foto: Olav Juven / NRK

I løpet av året vil over 900 plasser til være borte for å gi plass til rød asfalt.

Totalen vil dermed ha passert 5000, ifølge tall fra Oslo kommune.

P-plasser fjernet

År

Antall p-plasser fjernet for sykkeltiltak

2016

339

2017

416

2018

827

2019

539

2020

929

2021

803

2022

368

Totalt 2016-2022

4221

Planlagt i 2023

928

Til sammen

5149

Ekspander/minimer faktaboks

Tallene gjelder kun plasser som er fjernet på grunn av sykkeltiltak. Tar vi parkering som fjernet for eksempel for at bussen skal komme lettere fram, er det enda flere.

Skal være trygt

Å få flere til å sykle, gå og reise kollektivt er en viktig del av arbeidet med å nå Oslos klimamål.

– Det er helt nødvendig å gjøre det trygt å sykle, enten man er åtte eller 80 år, sier Sirin Stav (MDG).

NRK møter miljø- og samferdselsbyråden i Ullevålsveien. Her skal 100 parkeringsplasser snart bort. Egen opphøyd sykkelvei skal komme i stedet.

Her er det i dag en smal sykkelstripe på utsiden av parkeringsplassene. Ifølge Stav kan det oppstå farlige situasjoner når bilister kjører ut eller åpner døra. Det har skjedd ulykker i gata.

Illustrasjon ny sykkelvei Colletts gate

ULLEVÅLSVEIEN: Slik blir det når sykkelveien er ferdig.

Illustrasjon: Oslo kommune/Bymiljøetaten/Multiconsult

Skjønner at det er upraktisk

– Vi har tidoblet sykkelveiutbyggingen i Oslo, men er bare såvidt i gang. Nå må vi få plass et helhetlig, sammenhengende sykkelveinett som gjør det trygt for alle å sykle og gå i byen.

– Hva har du å si til dem som oppfatter det som veldig upraktisk når de mister mulilgheten til å sette fra seg bilen?

– Jeg har forståelse for at det er upraktisk å miste gateparkeringen rett utenfor blokka eller bygården sin. Da må vi legge til rette for bildeling, sier MDG-byråden.

Sykkelfeide

De siste ukene har det rast en verbal sykkelfeide mellom Sirin Stav og Høyre.

Bakgrunnen er et utspill i VG der Høyres Oslo-topp Eirik Lae Solberg kalte byrådets sykkelsatsing en fiasko.

Syklist i Ullevålsveien

P-PLASSENE SKAL BORT: I Ullevålsveien skal det bli separat, opphøyd sykkekvei.

Foto: Olav Juven / NRK

Han viste til tall som viser at andelen syklister knapt har økt under det rødgrønne byrådet. Kilden er Oslo kommunes statistikkbank, som igjen er basert på reisevaneundersøkelsen fra Ruter.

– Det er nesten vanskelig å ta seriøst, sier Sirin Stav om utspillet.

Hun slår i bordet med andre tall. Faktiske tellinger viser at 50 prosent flere syklister passerer Oslo kommunes sykkeltellere i dag enn i 2015.

– Høyre stemmer jo imot sykkelveiprosjekter gang på gang som skal sikre det helhetlige sykkelveinettet som det har vært planer om siden 70-tallet, sier Stav.

Forsvarer kritikken

Eirik Lae Solberg forklarer kritikken slik:

– Byrådet har gått fram på feil måte. De bygger sykkelveier der det er sykkelveier fra før. Det vi burde gjøre, er å bygge sykkelveier der det virkelig trengs, for eksempel fra byen og opp til Nordstrand, sier han.

Eirik Lae Solberg smiler etter å ha sett Oslo-målingene.

KRITISERER SYKKELSATSING: Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Høyre gikk imot ny sykkelvei i Ullevålsveien nettopp fordi det fins en sykkelvei der allerede. Men er ikke den utrygg?

– Vi kunne ha laget en litt bredere sykkelvei. Vi kunne gjort noen tiltak i kryssene i stedet for å grave opp alt på nytt og holde på halvannet år med et prosjekt som ikke fører til at flere sykler, sier Lae Solberg.

Og det vil bli fjernet parkering til fordel for sykkel også hvis han blir byrådsleder.

– Det kommer fortsatt til å skje. Vi skal satse på sykkel. Noen steder er det nødvendig. Andre steder, som i veldig rolige boliggater, har det vært unødvendig, sier han.