Hopp til innhold

Ber politiet etterforske Oslo kommune for brudd på arbeidsmiljøloven

Kommunen må etterforskes for massive brudd på arbeidsmiljøloven, mener advokat. Men politiet vil vente.

Oslo rådhus

OSLO RÅDHUS: Flere kartlegginger viser det store omfanget av brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Når noen bryter loven 260.000 ganger må man forvente at politiet etterforsker saken.

Det sier Marius Dietrichson i Advokatforeningen.

Marius Oscar Dietrichson

Marius Dietrichson i Advokatforeningen.

Foto: Advokatforeningen

En fersk kartlegging viser det store omfanget av brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Den ble bestilt av byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Bakgrunnen var NRKs avsløringer i fjor.

– Å vurdere straff for brudd på arbeidsmiljøloven er en del av politiets oppgave. Da må de også gjøre det når det offentlige bryter loven, sier Dietrichson.

Kommunen beskriver selv over 32.000 av bruddene som så «alvorlige» at de vurderes som en risiko for helse, miljø og sikkerhet.

– Det bør øke politiets interesse for saken, sier advokat Preben H. Mo, spesialist på arbeidsrett.

Nylig kom også Arbeidstilsynets foreløpige rapport. Den viser blant annet at ansatte jobbet nesten ett døgn i strekk.

Politiet vil vente

Men Oslo-politiet vil ikke etterforske kommunen nå.

– Tilsynet kontrollerer og vurderer etterlevelse av arbeidsmiljøloven. Derfor lar vi først de vurdere eventuelle reaksjoner, sier påtaleleder Ole Rasmus Knudsen.

– Kommunen erkjenner tusenvis av alvorlige lovbrudd. Hvordan forholder politiet seg til dette?

– Dersom tilsynet ikke anmelder, blir det et moment i vår vurdering, sier Knudsen.

Men Arbeidstilsynet vurderer ikke de alvorlige bruddene som byrådslederen fant. De vurderer kun sine egne funn.

– Det er våre funn som begrunner pålegg eller andre reaksjoner fra oss, sier avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet.

– Ikke vår oppgave å straffe

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere. De har over 50.000 ansatte.

Tilsynet har gått gjennom timelistene til 68 av dem. Den foreløpige rapporten viser 221 brudd.

Det er altså langt færre enn det kommunen selv har innrømmet.

– Det er ikke antall brudd som er viktig for oss, men om de er grove og systematiske, sier Løvås.

Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet

Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet.

Foto: THOR NIELSEN / THOR NIELSEN

– Finner dere ut nok ved kun å sjekke så få ansatte?

– Det er tidkrevende å gå gjennom timelister. Derfor må vi avgrense antall og tidsperiode ut ifra hva vi anser tilstrekkelig.

– Hvilken signaleffekt har det at Arbeidstilsynet ikke vurderer de alvorlige bruddene som kommunen selv har funnet?

– Det avhenger nok av hvilken rolle man tror Arbeidstilsynet har. Noen vil kanskje mene at vi ikke er strenge nok. Men vår oppgave er ikke å straffe. Vi skal bidra til at virksomheter følger regelverket fremover.

Dietrichson stusser over at politiet vil vente.

– Det virker merkelig å vente på en gransking av kun et titalls personer når det finnes dokumentasjon på 260.000 brudd, sier han.

Hvis politiet velger å etterforske Oslo kommune bestemmer de selv omfanget av etterforskningen.

Veireno-sjefen dømt til fengsel

Under den såkalte «søppelkrisa» i Oslo anmeldte Arbeidstilsynet Veireno-sjefen.

Veireno tømte søppel i Oslo på oppdrag fra kommunen. Tilsynet hadde funnet i overkant av tusen lovbrudd. Sjef Jonny Enger ble senere dømt til fengsel.

– I samme tidsrom bryter kommunen selv loven svært mange ganger. Offentlige ansatte har samme krav på vern som private, sier Dietrichson.

Han støttes av advokat Mo.

– Det handler om likhet for loven, sier han.

Norsk Sykepleierforbund i Oslo frykter rovdrift på de ansatte.

– Det skal svi når man bryter loven. Mangel på konsekvenser kan sende signaler til andre arbeidsgivere om at det er greit å bryte loven, sier fylkesleder Bård Eirik Ruud.

Skal gjennomgå rapporten

Oslo kommune skal innen midten av oktober svare Arbeidstilsynet.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG)

Finansbyråd Einar Wilhelmsen sier Oslo kommune tar lovbruddene på største alvor.

Foto: Øyvind Gustavsen / NRK

– Vi tar funnene til Arbeidstilsynet på det største alvor. Vi har satt i gang flere tiltak for å minimere brudd. Vi skal jobbe godt med dette frem mot svarfristen, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).