Hopp til innhold

Bedre togtilbud til København

Å gjeninnføre nattoget mellom Oslo og København, slik daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) tok initiativ til i 2021, ligger langt fram i tid.

Til gjengjeld kan et bedre dagtogtilbud mellom de to byene være på plass relativt raskt, kanskje allerede i år, ifølge Jernbanedirektoratet.

Det er mange hindre i veien for nattoget, blant annet mangel på sovevogner. Ifølge Jernbanedirektoratets studie er det kun ett togselskap i Europa som kan tilby sovevogner i dag; de østerrikske statsbanene.

Sist det var nattog mellom Norge og Danmark var i 2000.

Samferdelsdepartementet har gitt direktoratet i oppdrag å sondere mulighetene videre og kartlegge et eventuelt tilskuddsbehov.

– Det ligger noen år fram i tid – hvis det blir noe av, sier kommunikasjonsdirektør Ruth Jønsrud i Jernbanedirektoratet.

Et mer attraktivt dagtogtilbud kan derimot være på plass allerede i år. Samferdselsdepartementet har bedt om en rask utredning av dette.

Det kan bli flere avganger om ettermiddagen og raskere og enklere togbytte i Gøteborg.

– Problemet for de reisende i dag er at de ikke kan kjøpe en gjennomgående billett. Det er ingen som tar ansvar for hele reisen. Vi skal gå i dialog med togselskapene for å finne en løsning, og det tror jeg vi kan finne ut av ganske raskt, sier Ruth Jønsrud.

Det populære turistområdet Nyhavn i København
Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix