Nattog fra Oslo til København

Nattog mellom Oslo og København kan bli en realitet. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har bedt Jernbanedirektoratet vurdere hva som skal til for å få nattoget på skinnene.

Han ser enten for seg et offentlig kjøp eller konkurranseutsetting. Innen 1. november er direktoratet bedt om å svare på når det eventuelt kan skje, hva det vil koste, hva som er det potensielle markedet og mulige konflikter med annen kommersiell trafikk på strekningen.

- Jeg håper vi får et slikt tilbud på plass. Grensekryssende jernbane er veldig spennende; både det å få tog til Malmø, København og videre til Europa, sier Hareide til NRK.

Knut Arild Hareide foran et tog
Foto: Tore Meek / NTB