Hopp til innhold

– 1,2 milliarder kroner står på spill

Bilistene står for 12,3 prosent av handelen i Oslo sentrum. 1,2 milliarder kroner står på spill hvis sentrum blir bilfritt, mener handelsstanden.

Lars Fredriksen, Oslo Handelsstands Forening

NISJEBUTIKKENE VIL SLITE: Lars Fredriksen i OHF sier at de små, unike buitkkene er mest sårbare for omsetningssvikt, mens kjedebutikkene vil overleve.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi vet ikke hvilke alternativer den handlende bilist vil velge dersom sentrum innenfor Ring 1 blir bilfri, sier utviklingssjef Lars Fredriksen i Oslo Handelsstands Forening (OHF).

– Det er en ukjent faktor. Det vil si at 1,2 milliarder kroner er på spill, og det er vi bekymret over, sier Fredriksen.

Handleposeundersøkelse

Da det ble kjent at byrådet i Oslo ønsket bilfritt sentrum i løpet av 2019, bestilte OHF og søsterorganisasjonen Byfolk en såkalt handleposeundersøkelse fra analyseselskapet YouGov.

1020 personer med handleposer ble intervjuet på seks forskjellige steder innenfor Ring 1. Sju prosent hadde bare brukt bil; ni prosent hadde kombinert bil med andre transportformer.

Men fordi bilistenes handleposer er dyrere, også medregnet at bilistene handler sjeldnere, utgjør de 12,3 prosent av omsetningen. Det tilsvarer 1,2 milliarder kroner i året.

– De små butikkene, de som oppleves som unike for Oslo sentrum, er mer sårbare for svikt i omsetningen enn de store kjedebutikkene. For dem vil det kanskje bety kroken på døra, sier Fredriksen.

Gågater går best

Tall fra Trondheim gjengitt i Adresseavisen viser imidlertid at omsetningen i gågatene økte mer enn ellers i Midtbyen (Trondheim sentrum) i perioden 2006-2014.

– Det er riktig, men i Trondheim har det vært lov å kjøre nesten overalt, og så har de gjort om noen gater til gågater. Det har vi i Oslo Handelsstands Forening sagt at vi er villige til å se nærmere på. Vi tror det er potensiale for noen flere gågater enn i dag.

Rigmor Bråthen, Midtbyen Management

MER NYANSERT: Rigmor Bråthen i Midtbyen Management sier at noen av gågatene i Trondheim er populære, mens butikkene sliter i andre.

Foto: Midtbyen Management

Daglig leder Rigmor Bråthen i Midtbyen Management representerer handelsstanden i Trondheim og bekrefter at bildet er mer nyansert.

– Vi har gågater der butikkene går bra, men også gågater der butikker må stenge.

– Dette har mer å gjøre med miksen av butikker og nye konsepter enn om gata er gågate eller ikke. Det er trivelig med gågåter, men de må også fylles med innhold, sier Rigmor Bråthen.

– Hele sentrum for radikalt

Derfor synes Oslo Handelsstands Forening byrådet går for langt.

– Hele sentrum innenfor Ring 1 synes vi er et ganske radikalt forslag, sier Lars Fredriksen.

– Men kan ikke bilistene bare parkere i parkeringshusene langs Ring 1 og gå derfra?

– Vi har gjort en kartlegging i en rapport som heter «Best place to shop» som viser at folk bruker kjøpesentre fordi det er lettvint og veldig tilgjengelig.

– Hvis folk må gå 2-300 meter, kanskje 400 meter, som de nærmeste parkeringshusene utenfor Ring 1 ligger i forhold til Egertorget, så er det altfor langt. Da velger man heller andre alternativer, sier Lars Fredriksen.