Godtar ikke nedlegging -vil vite mer om akuttberedskapen i Flekkefjord

Styret i Helse Sør-Øst vil vite mer om konsekvensene dersom akuttberedskapen fjernes ved sykehuset i Flekkefjord. Dermed ble nedleggelsesforslaget forkastet nå.

Flekkefjord sykehus

Forslaget om å legge ned akuttfunksjoner i Flekkefjord ble avslått. Styret i Helse Sør-Øst vil ha en risikoanalyse dersom akuttkirurgien og traumemottaket legges ned.

Foto: NRK Sorlandet / NRK

Analysen som ble gjort i forbindelse med forslaget om å legge ned akuttfunksjoner ved sykehuset i Flekkefjord, er ikke god nok. Det menr et enstemmig styre i Helse Sør-Øst som hadde saken på styremøte i dag.

Styret ved Sørlandet sykehus vedtok nylig å legge ned akuttkirurgien og traumemottaket ved sykehuset i Flekkefjord. Og saken ble sendt til styret i Helse Sør-Øst.

Nå har styret ved Sørlandet sykehus frist på seg til å lage en risikoanalyse om Flekkefjord innen mars neste år.

Vil beholde akuttfunksjonene

To av de ansattes representanter i styret i Helse Sør-Øst, Svein Øverland og Terje Bjørn Keyn, ba om at akuttfunksjonene i Flekkefjord burde beholdes.

– Flekkefjord ligger mellom store sykehus og avstanden er lang. Befolkningsmengden i vest tilsier at de bør ha fullverdig akuttmottak i Flekkefjord og at Sørlandet sykehus må sikre god driftskvalitet, sa Keyn.

Keyn har jobbet som ambulanselege og fortalte styret i Helse Sør-Øst om hvor vanskelig det var å sitte i en ambulanse, samtidig som pasienten hadde store smerter.

Svein Øverland

En av de ansattes representanter i styret i Helse Sør-Øst, Svein Øverland, mener at Flekkefjord må ha et fullverdig akuttmottak.

Foto: Lars Eie / NRK

– Sikre like godt sykehustilbud til alle

Øverland og Keyn mener det er Helse Sør-Øst som har ansvaret for at alle innbyggerne i helseregionen har et likeverdig sykehustilbud.

– Det er det regionale styrets ansvar at det er et likeverdig helsetilbud i hele regionen. Jeg bor jo selv på Sørlandet og mener vi må ha et fullverdig akuttmottak i Flekkefjord på grunn av de lange avstandene til Kristiansand og Stavanger, sier Svein Øverland, tillitsvalgt blant de ansatte i styret i Helse Sør-Øst.

Keyn og Øverland mente også at styret ved Sørlandet sykehus burde ha kommet med et forslag om å opprettholde akuttfunksjonene, og ikke bare et forslag om å fjerne disse.

Styret i Helse Sør-Øst

Et enstemmig styre i Helse Sør-Øst ba om en risikoanalyse for situasjonen som oppstår dersom akuttfunksjoner ved sykehuset i Flekkefjord blir lagt ned.

Foto: Lars Eie / NRK

Mangler fra Sørlandet sykehus

Mange i styret var opptatt av at det ikke forelå en ordentlig risikoanalyse i forslaget med å fjerne akuttfunksjonene i Flekkefjord. Derfor ble saken sendt tilbake til Sørlandet sykehus hvor styret der må lage en ny og bedre analyse.

Styreleder Ann-Kristin Olsen mener Sørlandet sykehus har gjort en god og omfattende jobb i saken om å fjerne akuttfunksjonene i Flekkefjord, men det er mangler.

– Det er en manglende risikovurdering i saken. Vi savner også en mulighetsanalyse for sykehuset i Flekkefjord, mener Olsen.

– I går var E39 stengt i et par timer, hva tenker du om det?

– Det er dette Sørlandet sykehus bør utrede nærmere. Hvilken kapasitet har man til å frakte pasienter med helikopter, hvilke veier kan brukes? Det er av hensynet til forsvarlig pasientbehandling at vi ber om at styret ved Sørlandet sykehus utreder saken på nytt, sier Olsen.