Vil tilby vitnestøtte

Vitner i rettssaker føler seg ofte utrygge. Nå kan de få hjelp fra Røde Kors.

Rettssal
Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Aust-Agder tingrett blir den tredje domstolen i landet som vil tilby vitnestøtte.

- Første møte med en rettssal kan være ganske skummelt, sier Eli Alvestad i Aust-Agder Røde Kors til Agderposten på nett.

Flere utrygge

Politiet får ofte telefoner fra vitner som føler seg utrygge når de skal vitne i rettssaker.

- Det er faktisk mer reglen enn unntaket at folk som skal vitne føler seg utrygge. Det sier tingrettsdommer Jan Atle Hansen til avisa. Han har lang fartstid som aktor i rettssaker.

Får støtte

Sorenskriver i Aust-Agder tingrett, Kari Johanne Bjørnøy, tror vitnestøtter gjør møte med rettssalen lettere for vitner. Bjørnøy forteller at vitnestøtten ikke er en del av rettsapparatet. Men ordningen er støttet av domstoladministrasjonen i Norge.

 

Fra før har Oslo og Trondheim innført denne ordningen.