Vil slå seg sammen

Lensmennene i Flekkefjord og Kvinesdal ønsker å flytte inn på felles kontor.

Politi
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

I dag er det politistasjon i Flekkefjord og lensmannskontor i Kvinesdal.

Begge kontorene er enige om at de ønsker å slå seg sammen, noe de mener kan føre til at politiet vil gjøre en bedre jobb.

En sammenslåing vil føre til at det blir et større fagmiljø og flere politimenn på jobb på samme sted.

Lensmann i Kvinesdal, Jan Magne Olsen, mener det er mange fordeler med en sammenslåing.

- Først og fremst ønsker vi et større fagmiljø, som tilfredsstiller et stadig høyere krav til kvalitet og effektivitet. Vi tror at vi i fremtiden må vi basere oss på større enheter. Hver for oss er vi for små til å kunne gå fremtiden fornuftig i møte, sier Olsen.

Alene på jobb

For de ansatte er en sammenslåing en viktig Helse-, miljø- og sikkerhetssak, ifølge Olsen. Nedbemanningen generelt i politidistriktet og Lister driftsenhet, kombinert med høyere krav til kvalitet på etterforskningen gjør at politiet mener det er vanskelig å strekke til. De føler gapet mellom krav og tilgjengelige ressurser stadig blir større.

Først og fremst i Kvinesdal, men også i Flekkefjord, er det vanlig at kontorene på dagtid kun er bemannet med én politiansatt. Det mener Olsen ikke er er akseptabelt i et HMS-perspektiv.  

- Tjenestemenn er ofte alene på jobb. Det er ikke ønskelig. Lokalitetene i Kvinesdal er heller ikke gode nok, sier Olsen.

- Hvis det blir ett nytt kontor i Flekkefjord, hvordan vil dere da håndtere utfordringene i Kvinesdal?

- Vi har ennå ikke noe endelig svar på det. Det vi kan si er at vi skal finne den beste mulige løsningen for at det skal bli bra. Om det blir faste dager i kvinesdal, eller ved behov, eller begge deler, er ennå ikke klart. Behovet vil være med å avgjøre her, sier Olsen. 

Odd Omland

Ordfører i Kvinesdal, Odd Omland frykter et dårligere polititilbud til innbyggerne, dersom kontorene slås sammen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Skeptisk

Ordfører i Kvinesdal, Odd Omland, er skeptisk til å slå sammen politistasjonen i Flekkefjord og lensmannskontoret i Kvinesdal.

Han frykter det blir dårligere polititilbud til innbyggerne, om kontorene slår seg sammen.

- Dette er et tjenestetilbud vi har behov for. Med de lange avstandene ett felles kontor skal betjene, mener jeg det vil gi et dårligere tilbud for innbyggerne i Kvinesdal kommune, sier Omland.