Hopp til innhold

Vil slå sammen kraftselskaper

Agder Energi må slå seg sammen med andre kraftselskaper her i landet. Det mener konsernsjef i Agder Energi, Tom Nysted.

Tom Nysted

Konserndirektør Tom Nysted vil ha færre kraftselskaper her i landet, og tror på sammenslåinger i tiden som kommer.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han mener at det bare er plass til to-tre store selskaper i Sør-Norge i fremtiden.

– Ett av disse selskapene bør være Agder Energi, sier Nysted, til NRK.

Nysted tror at det er helt nødvendig med færre kraftselskaper i fremtiden.

– Dersom vi skal møte morgendagens utfordringer så må vi ha langt færre selskaper. Da får vi en størrelse som gjør at vi kan få synergieffekter som igjen kan hjelpe oss på kapitalsiden og investeringssiden, sier Nysted.

2–3 store selskap

Kraftmagasin

Konserndirektøren i Agder Energi håper staten vil satse mer på vannkraft i tiden som kommer.

Foto: Sundsdal, Svein / ( Svein Sundsdal/NRK)

Nysted tror at det i fremtiden bare er plass til mellom 2 og 3 store kraftselskaper i Sør-Norge, som etter hans mening dekker Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

– Agder Energi er et av kjerneselskapene som kommer til å bli større og få en tydelig posisjon i Norge, sier Nysted.

Han sier behovet for kapital og penger vil øke i fremtiden.

– Vi står foran et investeringsbehov på 166 milliarder kroner frem til år 2020. For å finne så mye investeringskapital må vi være kreative og tenke nytt, og vi må tenke mulighetsorientert, sier Nysted.

Mer vannkraft

Nysted håper at staten satser mer på vannkraft i fremtiden.

– Jeg håper at staten ser at det er fornuftig å investere i vannkraft, slik at de kan få ytterligere fortjeneste på de investeringene de gjør. Det er godt for staten og det er godt for eierskapet i kraftselskapene, og da vil vi også henge med i den tredje energirevolusjonen som nå kommer, sier Nysted.

Han vil ha samme satsing fra statens side på kraftselskapene, som staten har satset på olje- og gassektoren de siste årene.

– Vi kan lære veldig mye av det de har greid i petroleumssektoren hvor staten har vært med å stimulere til investeringer, nytenkning og entreprenørskap. Det står vi også foran i kraftbransjen, sier Nysted.

Sammenslåing mot øst og vest

Einar Halvorsen

Ordfører Einar Halvorsen ser også for seg en sammenslåing av kraftselskaper i fremtiden.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Arendal kommune er den største kommunale eieren i Agder Energi.

Og Agder Energi kan bli slått sammen med Skagerak Energi i Telemark og Lyse i Rogaland.

Det foreligger ingen konkrete planer om sammenslåing i dag, men ordfører Einar Halvorsen i Arendal antyder at naboene i øst og vest er de mest aktuelle for en sammenslåing.

– Det vil skje en strukturendring i bransjen, og det er nærliggende å tenke på Lyse og Skagerak Energi. Vi må følge med i de utfordringene som skjer, det er en riktig ting å gjøre, sier Halvorsen.

– Bør Agder Energi vente eller bør man være offensive i forhold til en sammenslåing?

– Det er vanskelig å si, men å følge med på det som skjer er viktig. Jeg regner med at en del mennesker treffes i uformelle samtaler og at det blir vurderinger underveis, men det er jo til syvende og sist eierne som skal ta den endelige avgjørelsen hvis det blir aktuelt, sier Halvorsen.