Vil skjerpe sikkerheten på grunn av terrorfaren

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ber statsrådene vurdere sikkerheten på danskebåten på grunn av terrortrussel. Ropstad mener skanning av bil og passasjerer er en mulighet.

SuperSpeed 1

– Vi vet at selvmordsbombere eller en bil full av dynamitt vil kunne være skjebnesvangert dersom den eller de kom inn på danskebåten, sier Ropstad.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Danskebåten mellom Hirtshals og Kristiansand frakter årlig over en million passasjerer.

Nå sier stortingsrepresentanten fra Kristelig Folkeparti i Aust-Agder at terrortrusselen nå er så stor, at det bør vurderes røntgen og skanning på Color Lines ferje.

Sprengstoff

Ropstad mener det er viktig at man er observant på sikkerhetsproblematikken og at man undersøker om sikkerheten er god nok i dag på ferjene.

Kjell Ingolf Ropstad

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad er 2. nestleder i justiskomiteen på Stortinget.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Vi vet at selvmordsbombere eller en bil full av dynamitt vil kunne være skjebnesvangert dersom den eller de kom inn på danskebåten, sier stortingsrepresentanten til NRK.

Saken vil bli drøftet med tre fagstatsråder; næring, samferdsel og justis.

Ber statsrådene svare

Nå utfordrer Ropstad statsrådene og ber de svare på om de mener sikkerheten er god nok og om ferjeselskapene har god nok kontroll i dag.

Vi vet at selvmordsbombere eller en bil full av dynamitt vil kunne være skjebnesvangert dersom den eller de kom inn på danskebåten.

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad

Ropstad er ikke fremmed for å bruke like avansert utstyr som brukes på flyplasser for å øke sikkerheten.

– I verste fall må en bevege seg dit hen at man har røntgen eller man skanner biler og passasjerer for å være helt sikre. Så man må hele tiden ta avveininger på hva som er praktisk og nødvendig ut fra et risikobilde, mener Ropstad.

Øver på terror

Color Line øver ukentlig med terrorpoliti og Forsvaret for å hindre terroranslag mot passasjerfergene deres. Det bekrefter konserndirektør Helge Otto Mathisen i Color Line.

Helge Otto Mathisen

Helge Otto Mathisen i Color Line mener sikkerheten er viktig for rederiet.

Foto: NRK

– Vi øver regelmessig med politiet og Forsvaret. Vi har egne øvelse hver uke, sier konserndirektøren.

Mathisen sier sikkerheten er helt avgjørende for at passasjerene skal ha tillit til fergetrafikken over Skagerak.

– Sikkerhet er helt avgjørende for at folk skal ha tillit til å kunne reise med oss. En landsdel som Sørlandet er et bindeledd mellom Norge og kontinentet, mener Mathisen.

Risiko

Ropstad, som er 2. nestleder i justiskomiteen på Stortinget, sier at det kan være nødvendig med ytterligere skjerping av sikkerheten om bord, til tross for rederiets forsikringer.

– Jeg er glad for at ferjeselskapene har grundige kontroller. Men vi vet at terrorister vil gjøre passasjerene noe vondt. Det er en risiko. Da er det fornuftig å se på om vi bør ha enda strengere kontroll enn i dag, mener Ropstad.

Konserndirektør Mathisen vil ikke røpe sikkerhetsreglene de følger på båtene Superspeed, som går mellom Kristiansand og Hirtshals og Larvik og Hirtshals.

Superspeed

Konserndirektør Helge Otto Mathisen i Color Line sier rederiet øver på terror ofte sammen med politiet og Forsvaret.

Foto: Thomas Sommerset/NRK