Hopp til innhold

Vil kartlegge alle nødboliger i Norge

Bruk av konteinerliknende nødboliger på 15 kvadratmeter, har skapt sterke reaksjoner. Nå ønskes en nasjonal kartlegging av botilbudet, som ofte brukes til personer med rus og psykisk lidelse.

nødboliger arendal kommune

Konteinerne ligger like ved et industriområde i Torbjørnsbu i Arendal. De har fungert som nødboliger de siste ti årene.

Foto: Christina Cantero / NRK

– Jeg mener det er uverdig at rusmisbrukere og psykisk syke blir plassert der. Det verste er at det ikke er unikt for Arendal, sier nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Kjersti Toppe (Sp).

Hun er én av mange som har reagert på NRKs sak om konteinerboliger som i over ti år har blitt brukt av bostedsløse i Arendal.

Bilder og tips NRK har mottatt nylig viser at det finnes slike konteinere i en rekke byer og på tettsteder i Norge.

nødbolig1

Boligene er utstyrt med en seng, nattbord, kjøkkenkrok og baderom.

Foto: Christina Cantero / NRK

Ønsker en nasjonal kartlegging

Mange som bor i slike midlertidige boliger sliter med rus og psykisk sykdom.

– Det er rett og slett en systemsvikt overfor denne gruppa. Mer enn de fleste andre, trenger disse stabilitet og trygghet, og hjelp til det å bo, sier helsepolitiker Toppe.

Hun synes ikke de bør plasseres i nødboliger.

Toppe sier at Senterpartiet, uavhengig av denne saken, har fremmet et forslag om en nasjonal kartlegging av botilbudet til denne gruppa.

Forslaget skal på høring i Stortinget neste uke. Det skal behandles før påske.

– Først og fremst må vi få klarhet i hvordan botilbudet er. Vi vet ikke nok om innhold og oppfølging, sier Toppe.

Kjersti Toppe

Helsepolitiker Kjersti Toppe (Sp) foreslår en kraftig nasjonal satsing for mennesker som sliter med ROP-lidelser i Norge.

Foto: Ingrid Aarekol / NRK

Et «hårreisende» eksempel

Kenneth Arctander i RIO, en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, mener kontainerboligene i Arendal er et «hårreisende» eksempel.

– Jeg synes disse slitne kontainerne langt utenfor allfarvei er umenneskelig. Det er trist at kommunen ikke klarer å ta vare på innbyggerne sine på en mer respektfull måte, sier han.

Arctander forteller at de som havner i slike boliger ofte ikke tenker over at det er noe galt. Det er fordi de er vant til å bli hundset, jaget og straffet.

– Det forteller mye om hvilken plass de har i samfunnet.

nødboliger i torbjønsbu

En miljøvaktmester fra Nav har daglige tilsyn ved nødboligene.

Foto: Christina Cantero / NRK

Kontainerne skal flyttes

Ingrid Skårmo (Frp) var selv med på å etablere nødboligene i Arendal. Hun er sterkt uenig i kritikken.

– Jeg synes det er feil å si at de er uverdige. Det som er uverdig, er å måtte ligge ute, sier hun.

Skårmo mener de som bor der ikke har boevne, men behov for en varm seng. Hun sier det var intensjonen da boligene ble etablert.

I samme område som nødboligene er det også et bofellesskap for mennesker med rusproblemer. I tillegg bygges fire nye forsterkede boliger like ved.

Flere har pekt på at det er problematisk at slike boliger samles på ett sted.

Skårmo er med i et kommunalt utvalg som jobber med å lage en ny rusplan.

Hun har tro på at de skal finne boløsninger på et annet sted, for å gjøre det best mulig for den gruppen.

– Kontainerne skal flyttes, men akkurat hvor har vi ikke bestemt.

torbjørnsbu gård

Nødboligene ligger på andre siden av veien fra Torbjørnsbu gård (t.v.), som tidligere var nattehjem. I dag står det tomt. I enden av veien kan man se de forsterkede boligene som er under utbygging.

Foto: Christina Cantero / NRK

Ordføreren: – Flere er fornøyde

Lokalpolitiker Inger Brokka de Ruiter (SV) har tidligere sagt til NRK at hun mener nødboligene er en skam.

Hun har reagert på både standard og beliggenhet. Boligene ligger like ved industriområdet Torbjørnsrud i Arendal.

Ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli (Ap), synes det er bra at dette blir et politisk tema.

– Flere av dem som bor der, er fornøyde. Samtidig er det viktig å få vurdert hvor slike boliger skal ligge og hvordan de skal være, skriver han i en e-post til NRK.

Han svarer ikke på om han mener tilbudet er godt nok.

Situasjonen i Torbjørnsbu ble behandlet av formannskapet i Arendal torsdag.

Der ble de enige om at det er ønskelig med en full gjennomgang av tilbudet.

– Jeg er glad for at det er tverrpolitisk enighet om å få mer kunnskap. Området har gått under den politiske radaren i over ti år. Nå er det på høy tid at det blir satt på dagsorden, sier leder av helsekomiteen i Arendal Inger Brokka De Ruiter (SV).

Inger Brokka de Ruiter

Inger Brokka De Ruiter (SV) er glad for at hele tilbudet på Torbjørnsbu nå skal gjennomgås. Hun ser med bekymring på at over 30 personer som sliter med rusproblemer og psykisk helse er samlet på ett sted.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Lett å få flyskrekk av dette - men det finnes råd 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,61 kr
Dyrest kl. 07 3,12 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %