Vil ikke støtte flere privatskoler

Arbeiderpartiet i Vest-Agder foreslår at partiprogrammet bør inneholde et punkt om å fryse antall private skoler med statsstøtte fra neste årsskifte.