Hopp til innhold

Vil ha totalfredning under vann

Forskere foreslår å stenge flere kvadratkilometer av Tvedestrandsskjærgården for all fangst. Forslaget er kontroversielt.

Video Planlegger stort verneprosjekt

SE VIDEO!

Havforskere vil nå totalfrede to områder under vann i Tvedestrandsskjærgården. Det vil i tilfelle bli første gang i Norge, dersom forslaget blir vedtatt.

I alt 7 1/2 kvadratkilometer foreslås stengt for all fangst, ifølge prosjektleder Torjan Bodvin ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen.

– Dette er både for å bygge opp bestander med tanke på at man kan høste mer siden, og det er for å se hvilke effkter vi får av denne typen tiltak, sier Bodvin.

Vil bygge opp bestander

I tillegg til to områder der det foreslås et forbud mot all fangst, vil forskerne også ha to mindre områder der det blir forbudt med faststående redskap, som garn og teiner, og ett område hvor det blir forbudt med fangst av flatøsters.


Tvedestrand er først ute, men vil danne modell for resten av landet, ifølge Bodvin.

- Jeg tror at bruk av bevaringssoner vil være effektivt i en rekke sammenhenger, sier han.

Forventer konflikter

Alf Ring Kleiven

- Vi håper på en konstrukiv og god debatt i Tvedestrand, sier Alf Ring Kleiven.

Foto: Espen Bierud / NRK

For de som høster fisk og skalldyr vil fredningsforslagene være kontroversielle, selv om lokale favorittfiskeplasser for både yrkes- og hobbyfiskere er kartlagt tidligere. Det innser forsker Alf Ring Kleiven.

- Det vi vet er at det er fiske absolutt overalt i Tvedestrand. Både hummerfiske, fiske av torsk og makrell - så noen vil alltid være berørt når vi foreslår slike tiltak, sier Kleiven.

Negativ til kommunal styring

Og Fiskarlaget Sør er kritiske til at havforskere og Tvedestrand kommune nå vil stenge flere kvadratkilometer av skjærgården for all fangst. Dette vil skape kaos, sier leder, Trygve Bjørnerem.

– Bare på på Skagerrak-kysten er det 44 kommuner så hvis alle skal begynne med fiskeriforvaltning og reguleringer ut i sjøen - så kan det bli ganske kaotisk, sier Bjørnerem.

– Frykter du restriksjoner på fisket?

– Ja det kan man gjøre hvis dette skal gjøres helt nede på et kommunalt nivå, sier Bjørnerem.

Fiskeredskaper

Forbudet mot all fangst vil få stor betydning for de som høster fisk og skalldyr i havet utenfor Tvedestrand.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Både ytre og indre skjærgård

Forbudet mot faststående redskap vil ifølge forslaget gjelde i de indre skjærgårdsområdene, fra innerst i Tvedestrandsfjorden til Bjørnvikhalsen. Derfra og helt til Nuen, foreslår forskerne totalfredning.

I tillegg kommer store flater i ytre skjærgård.

Men fortsatt er det 90 % av komunen som ikke blir totalfredet, og 85 % av kommunen blir overhodet ikke berørt.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.