Hopp til innhold

– Fiske årsak til torskedød

Fritidsfiskere og yrkesfiskere har større ansvar for at torsken forsvinner i Skagerrak enn tidligere antatt, mener havforskere.

Video Fiskere årsak til torskedød

Ny forskning gjort av havforskere i Arendal viser at flesteparten av torsken dør i løpet av ett år, og fiskerne må ta mye av ansvaret, mener ekspertene.

Smått med fangst

Odd Keilon Osmundsen har fisket på samme sted i snart 50 år. I motsetning til før, er det lite fisk å få.

– Det begynte vel for kanskje ti år siden å bli mindre. Da måtte en kjøpe et garn til, og så enda et garn, sier Osmundsen.

Til tross for enorme mengder garn har det vært hardt å fange nok fisk til å dekke sitt eget middagsbehov de siste årene.

Skylder på fiskere

Havforskere fra Flødevigen i forskningsområdet i Sømskilen i Grimstad har i et avgrenset område fanget fisk og satt på dem radiosendere og merker som fiskerne kan kjenne igjen.

Det er oppsiktsvekkende funn de har gjort det siste året. Kartleggingen viser at så mye som tre av fire torsk dør i løpet av bare ETT år i området. Dramatiske og overraskende tall, mener havforskerne.

– I løpet av ett år ble halvparten av alle merkede torsk tatt av fiskere. I tillegg døde en firedel av merkede torsk av andre, naturlige årsaker slik at den samlede dødeligheten ble på tre fjerdedeler (75 %) i løpet av ett år, sier havforsker Esben Moland Olsen.

Sel og skarv har de siste årene fått mye av skylda for nedgangen i bestanden av kysttorsk i Skagerrak.

Men havforskerne i Flødevigen forteller at de nesten ikke ser spor av skarv og sel i sitt prosjektområde i Sømskilen.

– Latterlig

Fisker Odd Keilon Osmundsen tror lite på at det er fiskerne som skal klandres for den lave bestanden.

– Det sier seg selv hvor latterlig det er, sier Osmundsen, mens han spør NRKs reporter om å peke ut de andre fiskerne i området under fisketuren torsdag.

Osmundsen var alene på havet, og mener det i 2010 er så få som fisker for sin egen del, at havforskernes argumenter faller på sin egen urimelighet.