NRK Meny
Normal

Vil ha internasjonalt datalagringssenter i Setesdal

Setesdal kaster seg inn i kampen om å få etablert serverparker for lagring av data. Det kan bety hundrevis av arbeidsplasser.

Datalagring

Skisse fra næringskoordinatorens presentasjon om sentere for datalagring.

Setesdals regionråd ser etter nye næringer og mener et internasjonalt senter for lagring av data har enormt potensial.

– Ifølge analysene vil det være behov for om lag 200 megasentre for lagring av data i Europa fram til 2020, sier næringskoordinator Hans Olav Omnes.

Hans Olav Omnes

Næringskoordinator Hans Olav Omnes.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Stadig mindre data lagres lokalt på datamaskiner og servere i bedrifter og kommuner, eller på harddisken eller i DVD-hylla hjemme. Dokumenter lagres i såkalte nettskyer, musikk og filmer strømmer over nettet.

– All form for lagring som normalt ville skjedd lokalt blir i stadig større grad lagret i «skyen». Disse sentrene er den fysiske lagringsstasjonen for disse skyene, sier Omnes.

– Her snakker vi om de store aktørene som Microsoft, Facebook og andre som har et stort lagringsbehov for sine kunder, sier Omnes.

Slike datasentre vil tilføre nye arbeidsplasser.

– Det vil generere cirka 100 arbeidsplasser per senter, og det dobbelte når vi tar med assosiert næring som leverandører, byggenæring og lignende, sier Omnes.

Ser til Sverige

I Norrbotn län lengst nord i Sverige har man tatt en posisjon og maktet å få flere serverparker etablert.

– De har etablert seg som en attraktiv region for slike sentre og fått på plass store internasjonale etableringer. Der blir det tusenvis av arbeidsplasser, sier Omnes.

Strøm og stabilitet

Et serversenter har et strømforbruk på om lag 1 terawatt per time. Stabilitet og god krafttilgang er viktig for slike etableringer.

– Vi ser at de som etablerer slike sentre er opptatt av nærhet til strømforsyninga, fordi de må ha stabil strømforsyning som aldri detter ned, sier Omnes.

Også klima og lokale forhold spiller inn.

Tarald Myrum

Leder for Setesdal Regionråd og ordfører i Valle, Tarald Myrum.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Bjørulv Sverdrup Lund

Fylkesordfører i Aust-Agder, Bjørgulv Sverdrup Lund.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– De er opptatt av god plass, et samfunnsmessig stabilt område, et stabilt og helst litt kjølig klima og tilgang til kjølevann, sier Omnes.

Den beskrivelsen er som skreddersydd for Setesdal.

– Interessant

Sentrale politikere ser positivt på mulighetene.

– Dette er interessant, fremtidsrettet og kan gi muligheter for arbeidsplasser. Det er en form for kraftkrevende industri som må ligge i nærheten av produksjonsanleggene. I Setesdal er vi i den situasjonen, sier Tarald Myrum som er ordfører i Valle og leder av Setesdal regionråd.

Også fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund er positivt innstilt.

– Mange forutsetninger er til stede for at vi kan få slike dataparker til vår region. Jeg håper vi skal få det til, så får vi se hvordan de eventuelt vil plassere seg utover på Agder, sier Lund.