Fantes ikke i veiplaner - nå kan de bli fanget i trafikkmaskin

Da velforeningen fant ut at deres boligområde ikke var nevnt i veiplanene til Nye Veier, startet kampen for å bli sett og hørt. De mener de vil bli hardt rammet.

Dalane, Kristiansand

GLEMT?: Innbyggere på Dalane i Kristiansand har følt seg glemt i veiplanene til Nye Veier.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi føler de kommer med halvsannheter og prøver å sno seg unna våre spørsmål, sier Christel Blomqvist.

Hun er styremedlem i Dalane Velforening, som siden mai har vært i konflikt med veiselskapet Nye Veier.

Bakgrunnen er planleggingen av ti kilometer ny E39 i Kristiansand, kalt Ytre ringvei.

Dalane Velforening mener den kan få store konsekvenser for deres område.

– Vi frykter det skal bli mer eller mindre ubeboelig her, fordi det vil bli ekstra mye støy og forurensning. Vi bor jo allerede mellom en jernbanelinje og en vei med mye trafikk. I tillegg skal vi få to rundkjøringer, en på hver side. Vi blir jo helt buret inne, sier Blomqvist.

Planen er å legge selve veien i tunell under Dalane, men å bygge rundkjøringer for på- og avkjøringsveier like nord og sør for boligområdet.

Dalane E39-planer

Boligområdet på Dalane (midt i bildet) har i dag jernbanelinje på den ene siden og riksvei 9 på den andre. Nå kan det også komme rundkjøringer både nord og sør for området.

Foto: Kristin Olsen / NRK

– Alvorlige faktafeil

Konflikten med veiselskapet har i det store handlet om hva som står i planene.

I august ba velforeningen om en ny gjennomgang av delen som går på konsekvenser for nærmiljøet.

Velforeningen mente denne hadde «alvorlige faktafeil».

– Nye Veier fortalte at det er bomiljø på Strai og på Krossen, men ikke at det bor noen imellom. Her var det bare industri. De kom med feil informasjon, sier Blomqvist.

I et brev til Nye Veier ble dette påpekt. Velforeningen mente det førte til feil konklusjon.

Tor Magnussen og Christel Blomqvist

Styremedlemmer i Dalane Velforening Tor Magnussen og Christel Blomqvist mener den nye veien vil ramme deres boligområde hardt.

Foto: Kristin Olsen / NRK

«Nær» eller «i» boligområdet?

Etter at velforeningen tok kontakt med Nye Veier ble det gjort noen justeringer.

Nye Veier tok med innspillet som en merknad, og ga tilbakemelding om at dette vil følge det videre planarbeidet.

Selv om Dalane nå er nevnt i planen, er ikke velforeningen fornøyd. De reagerer på formuleringen «nær» boligbebyggelsen på Dalane.

– De nevner fortsatt ikke akkurat hvor vi ligger i planområdet. Vi blir faktisk liggende i ringveien, sier Blomqvist.

– Burde vært lagt et annet sted

Velforeningen reagerer også på tunnelmunningen som er planlagt like ved lekeplassen.

– Vi kan ikke forstå hvorfor den ikke kan legges et annet sted enn utenfor 120 menneskers bopel, sier styremedlem Tor Magnussen.

– Men tunnelen må jo munne ut et sted. Hvorfor ikke her?

– Det ligger et stort industriområde som strekker seg langt oppi dalen. Det er mange plasser de kunne valgt i stedet for dette, sier Blomqvist.

Dalane, Kristiansand

Boligområdet på Dalane strekker seg noen hundre meter oppover i en dal.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Var ikke omtalt i første versjon

Hans Munksgaard i Nye Veier bekrefter at Dalane ikke var omtalt i første versjon av silingsrapporten.

– Det ble vurdert som en del av bebyggelsen på Krossen. Vi har sett at dette var upresist og rettet opp. Men selv om området ikke var omtalt spesifikt, har det selvsagt vært med i vurderingene.

Når det gjelder kritikken på formuleringen «nær» boligbebyggelsen på Dalane, står Munksgaard inne for den.

– Etter min vurdering er «nær» riktig og «i» feil. Boligområdet ligger i dag ved riksvei 9 og det vil det også gjøre etter at Ytre ringvei er bygget.

Om velforeningens beskyldninger om halvsannheter, sier Munksgaard at det kjenner han seg ikke igjen i.

– Tvert imot har vi stilt opp på flere møter, svart på spørsmål og forklart hvordan planprosessen foregår. Vi har også forklart hvorfor våre vurderinger er som de er. Jeg svarer gjerne på spørsmål, og ønsker tilbakemelding på hvilke «halvsannheter» jeg har kommet med, sier han.

Har tatt kontakt med Statsforvalteren

Dalane Velforening har tatt kontakt med politikere fra ulike parti og Statsforvalteren.

Velforeningen mener svarene de har fått fra disse så langt, lover godt.

Torsdag skulle By og stedsutviklingsutvalget fastsette planprogrammet for Ytre ringvei.

Magnussen i velforeningen håper det vil resultere i en del nye spørsmål til Nye Veier.

Lekeplassen, Dalane

Like ved denne lekeplassen skal det komme en tunnelmunning.

Foto: Kristin Olsen / NRK