NRK Meny
Normal

– Betinget happy, sier veisjefen

Satsingen på vei har fått et løft med dagens statsbudsjett. Det mener regionveisjef Andreas Setsaa i Statens vegvesen.

E39 Søgne

Det kom penger til bygging av midtrekkverk på E39 i Søgne.

Foto: NRK

Veisjefen er fornøyd med pengene som kommer til sørlandsveiene i regjeringas forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram i dag.

– Budskapet i veibudsjettet er at nå fylles det penger på, slik vi fikk en forvarsel om i Nasjonal Transportplan i mars, sier Setsaa.

Sånn sett er det ingen overraskelser og lite nytt i veibudsjettet, mener Setsaa.

– Nå må det planlegges

Veisjefen har tro på at det kommer penger til veibygging på Sørlandet i årene framover, og mener det nå er viktig å komme i gang med planlegginga.

– Har du fått signaler om at vei blir vinner framover?

– Jeg kan ikke uttale meg om andre sektorer... Men vi tror at vi nå må følge opp og få planlagt prosjekter, slik at vi kan ta imot tunge investeringer framover.

Andreas Setsaa

Regionveisjef Andreas Setsaa i Statens vegvesen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Før vi kommer i gang med tung planlegging, skal vi gjennomføres en såkalt konseptvalgutredning i Kristiansands-området. Det trenger vi ikke veldig mye penger til, men det er en viktig jobb å få gjort. Gjennom denne utredninga legger vi grunnlaget for tunge investeringer i framtida. Det er kanskje blant de viktigste oppgavene, sier Setsaa.

Dagens budsjett inneholder ingen penger til firefelts-E39 vest for Kristiansand. Heller ingen penger til E18 Arendal-Tvedestrand.

– Det er sterk etterspørsel etter Arendal-Tvedestrand både i Agder og utenfor. Kanskje kan vi finne en finansiering gjennom bompengeordninga på E18 i Aust-Agder, slik at vi får startet en planleggingsprosess for denne delen av stamveien, sier Setsaa.

Blant samferdselspengene i statsbudsjettet for Agder finner vi:

  • 140 millioner kroner til E39-prosjektet mellom Vigeland og Osestad. Anleggsstart november 2009.
  • Bygging av midtrekkverk i Søgne.
  • Penger til å videreføre veiprosjektet på riksvei 9 i Setesdal mellom Tveit og Langeid.
  • 333 millioner til belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene.
  • 1,3 millioner til liggekai i Langenes havn i Søgne.
  • 2,14 millioner til mottakskai i fiskerihavna i Risør.