UiA
Foto: NRK

Universitetet i Agder

 • Flåtten trekker nordover

  Varmere temperaturer i Norge gjør at vi kan forvente å finne flått nye steder, ifølge Lars Korslund ved UiA. Nå har forskere laget et eget kart over utbredelsen av flått i Skandinavia.

  flåttforsker Lars Korslund
  Foto: Miriam Grov / UiA
 • UiA ønsker mannlige sykepleiere

  Universitetet i Agder ønsker å utdanne flere mannlige sykepleiere. Universitetet ligger allerede over snittet i Norge, men målet er å ha 30 prosent menn på studiet innen 2020.

  Universitetet i Agder ønsker å utdanne flere mannlige sykepleiere. Universitetet ligger allerede over snittet i Norge, men målet er å ha 30 prosent menn på studiet innen 2020.
 • Kraftig vekst i lærerutdanning

  UiA har de siste årene hatt en kraftig vekst i søkningen til lærerutdanning. I 2018 var det 29,4 prosent flere søkere som hadde lærerutdanning ved UiA som førsteprioritet, og det var også flere mannlige søkere til lærerutdanningen på barnetrinnet.

Universitetet i Agder ønsker å utdanne flere mannlige sykepleiere. Universitetet ligger allerede over snittet i Norge, men målet er å ha 30 prosent menn på studiet innen 2020.