Trafostasjon midlertidig fredet

– I løpet av seks måneder må det være avklart om bygningen skal fredes permanent, sier fylkeskonservator Yvonne Fernmar Willumsen. Fylkeskonservatoren i Vest-Agder mener Lund trafostasjon har verneverdi som blant annet landemerke. Les mer her.

En snart hundre år gammel trafo-stasjon skaper strid i Kristiansand. Fylkeskonservatoren ønsker vern. Eieren av tomta den står på, mener stasjonen hindrer utvikling av familiebedriften.