NRK Meny
Normal

Har åpnet tilsynssak mot sykehuset i Flekkefjord

Fylkesmannen i Vest-Agder har åpnet tilsynssak mot Sørlandet sykehus Flekkefjord etter klage fra en brannskadet pasient.

Flekkefjord sykehus

Fylkeslegen undersøker nå om en pasient fikk en forsvarlig og riktig behandling i sommer.

Foto: Lars Eie / NRK

Bakgrunnen for tilsynssaken er en klage fra en pasient som var innlagt med en brannskade ved sykehuset i Flekkefjord i sommer.

Pasienten ble overflyttet til brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus i Bergen, men mener selv at overflyttingen burde ha skjedd tidligere.

Det er også reist erstatningskrav til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i denne saken.

Undersøker forholdene

Kristian Hagestad

Fylkeslege Kristian Hagestad har åpnet tilsynssak mot sykehuset i Flekkefjord.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Fylkeslegen har åpnet tilsynssak for å undersøke om sykehuset i Flekkefjord har gitt pasienten en behandling som oppfyller krav i lover og forskrifter, og om behandlingen har vært i samsvar med god praksis.

– Vi fikk en henvendelse fra en pasient i sommer med klage på behandling og oppfølging ved Flekkefjord sykehus, og vi fant det riktig å undersøke disse forholdene nærmere i form av en tilsynssak.

Det sier fylkeslege Kristian Hagestad til NRK.

Fylkeslegen har nå bedt ledelsen ved brannskadeavdelingen ved Haukeland sykehus i Bergen om en uttalelse og en vurdering av saken etter at de fikk pasienten til behandling ved brannskadeavdelingen.

– Vi har innhentet uttalelse fra sykehuset i Flekkefjord og pasienten har fått mulighet til å kommentere den. I tillegg venter vi på en uttalelse og journalkopi fra sykehuset i Bergen, sier Hagestad.

– Når regner du med en avgjørelse i denne saken?

– Vi har nå mange tilsynssaker som er i sluttfasen av sin behandling så jeg våger ikke å gi en fast dato. Men generelt sett har vi et krav på at mediansaksbehandlingstid ikke skal overskride 5 måneder. Så jeg regner med at vi i løpet av året skal få avsluttet denne saken, sier han.

Ingen kommentar

Leder for kirurgisk avdeling ved Flekkefjord sykehus, Marcus Gürgen, sier til NRK at sykehuset foreløpig ikke ønsker å uttale seg i saken.

– Denne saken er inne i en meget tidlig fase og vi avventer vurderingen fra Haukeland, sier Gürgen til NRK.

Marcus Gürgens

Leder for kirurgisk avdeling ved Flekkefjord sykehus, Marcus Gürgen, ønsker foreløpig ikke å kommentere tilsynssaken.

Foto: Lars Eie/NRK