Hopp til innhold

Tillitsvalgte: – Sykehusdirektøren må gå

Tillitsvalgte ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord har ingen tillit til sykehusdirektør Jan Roger Olsen og ber styret finne en ny direktør.

Jan Roger Olsen

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen har ikke tillit blant tillitsvalgte ved sy

Foto: NRK

Sørlandet sykehus, Flekkefjord

Flekkefjord sykehus.

Foto: Lars Eie / NRK

De tillitsvalgte skriver i et brev til styret at Olsen gjentatte ganger har forsøkt omkamp i forbindelse med traumemottak og akuttkirurgi i Flekkefjord. Dette til tross for at Helseministeren har sagt at disse funksjonene skal opprettholdes.

– Samarbeidet mellom tillitsvalgte og administrerende direktør har i mange år vært vanskelig. Det står det i brevet fra de tillitsvalgte.

De reagerer på gjentatte budd på drøftingsplikt med de tillitsvalgte og manglende medvirkning i omstillingsprosesser.

Jan Roger Olsen er på reise og ikke tilgjengelig for kommentar. Fungerende administrerende direktør, Per W. Torgersen, vil ikke kommentere brevet som er stilet til styret.

Ingen tillitsvalgte ved sykehuset i Kristiansand har undertegnet brevet.

– Tar uroen på alvor

Camilla Dunsæd

Styreleder ved Sørlandet sykehus, Camilla Dunsæd.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Styreleder Camilla Dunsæd sier at det er styret som er garantist for at Flekkefjord sykehus skal videreføres og videreutvikles, men hun ser alvorlig på mistilliten.

– Dette handler om tillitsvalgtes opplevelse av situasjonen, og den tar jeg på alvor.

– Hva tenker du om at de har mistillit til administrerende direktør?

– De ønsker ny direktør, og det er styret som har myndighet til å ansette og avsette.

– Er det aktuelt å avsette direktøren?

– Det er det for tidlig å si noe om. Nå er det ferie. Styret må ta tak i saken i august.

– Men, det er ikke helt uaktuelt?

– Så lenge direktøren sitter, har direktøren styrets tillit, sier Dunsæd.

– Uakseptabelt og uansvarlig

De tillitsvalgte skriver at de ikke kan se at administrerende direktør har tatt noe initiativ for å rette opp eventuelle svakheter ved sykehuset i Flekkefjord, med unntak av nedleggelse av komplisert gastrokirurgi i 2015.

– Tvert imot har han gjennom interne prosesser og media gjentatte ganger bidratt til å så tvil om kvaliteten ved sykehuset. Dette er for oss uakseptabelt av en ansvarlig direktør, skriver de.

– Å fjerne direktøren er ikke eneste løsning

Uroen ved Sørlandet sykehus har stadig blusset opp. Styreleder Camilla Dunsæd sier at det har vært uro ved flere sykehus i landet.

– Men, må direktøren fjernes for å opprette tillit?

– Jeg ser ikke det som den eneste løsningen. Jeg er enig i at kvalitet og pasientsikkerhet er sentrale verdier. Det står styre, ansatte og ledelse sammen om.

– Men, hvordan opprette tillit mellom ansatte i Arendal og Flekkefjord og direktøren? Trengs en ny direktør?

– Jeg vil ikke si at vi er der nå. Det finnes andre måter å jobbe på for å opprette tillit. Men jeg tar mistillitsforslaget på alvor. Det kommer fra Arendal og Flekkefjord. De ansatte i Kristiansand har ikke undertegnet.

– Hva vil du gjøre med mistilliten?

– Det vil jeg drøfte med styret.

Tillitsvalgte ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord fremmer mistillit mot administrerende direktør Jan Roger Olsen for gjentatte brudd på hovedavtalen. De mener blant annet at Olsen sår tvil om kvaliteten på kirurgi i Flekkefjord, og krever ny direktør.

Hovedtillitsvalgt Egil Hagen ved Sørlandet sykehus Arendal mener direktøren snakker ned de ansatte.